> Nordiske møter > Nordisk Idrettsleder-Veteraners konferanse i 2017