> Aktiviteter > VEDTEKTER FOR SPORTSJOURNALISTPRISEN

VEDTEKTER FOR SPORTSJOURNALISTPRISEN

VEDTEKTER FOR NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANERS SPORTSJOURNALISTPRIS  

1.  Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) utdeler en hederspris til en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten. Ved vurderingen legges det vekt på at vedkommende har satt idretten og dens betydning inn i en samfunnsmessig sammenheng, har dokumentert særlig god innsikt i generelle idrettsspørsmål eller har vist solid idrettsfaglig kompetanse i en eller flere idretter. I tillegg skal språkføring og formidlingsevne vektlegges.

2.  Styret foretar tildeling. Som grunnlag for styrets behandling kan NIVs medlemmer fremme begrunnede forslag på kandidater innen en frist som styret fastsetter hvert år. Det kan foretas kun en tildeling per år.

3. Utdeling foretas på foreningens årsmøte.