> Aktiviteter > NORSK IDRETTS ÆRESGALLERI > Nytt utvalg er oppnevnt av styret 2018

Nytt utvalg er oppnevnt av styret 2018

Styret har på sitt styremøte tirsdag 9. oktober 2018 oppnevnt følgende personer til å sitte i utvalget for Norsk Idretts Æresgalleri:

Leder: Petter Riiser

Medlem: Grete Johansen, Jann Post, Bjørge Stensbøl og Anne Thidemann.

 

Her er det styrevedtatte mandatet for Utvalget:

Mandat for Utvalget for Norsk Idretts Æresgalleri