> Aktiviteter > SPORTSJOURNALISTPRIS

VEDTEKTER FOR SPORTSJOURNALISTPRISEN

02.01.17

VEDTEKTER FOR NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANERS SPORTSJOURNALISTPRIS   1.  Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) utdeler en hederspris til en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten. Ved vurderingen legges det vekt på at

2016: Arne Hole

01.31.17

Den humoristiske og lune journalisten Arne Hole (Hole in One) fra Aftenposten fikk overlevert prisen under årsmøtet av komitéens leder Åge Dalby. Som takk for prisen holdt han et inspirerende

2015: Esten O. Sæther

11.09.15

  NIVs sportsjournalistpris gikk i 2015 til Esten O. Sæther: NIVs komité bestående av leder Åge Dalby, Ellinor Allergoth, Andreas Morisbak og Britt Mellegaard innstilte han som kandidat til styret

2014: Davy Wathne

01.26.15

Tildelt sportsjournalistprisen   Sportsjournalistprisen for 2014 ble tildelt Davy Wathne, TV2, under årsmøtet hos Telenor 11. november. Begrunnelsen for tildeling var slik: «TV2 kjøpte rettigheter til TV-sendingene fra vinter-OL i