> Medlemsmøter (Page 2)

Medlemsmøte 15. september 2015

10.08.15

37 medlemmer møtte fram til det første møte i høstsesjonen. Leder Per Wright ønsket velkommen og ytret noen betraktinger om en vellykket tur til Nordisk møte på Åland der 49

Sommeravslutning og medlemsmøte 16. juni 2015

10.08.15

Grunnet den nordiske konferansen på Åland i august, fant styret det fornuftig å arrangere en sommeravslutning som et utvidet medlemsmøte med ledsagere i UBC-lokalene på Ullevaal stadion.
Det startet med lunsj i UBC-restauranten og deltakerne fikk bekreftet ryktet om at lunsjen der er smakfull og 48 deltakere så ut til å nyte den.

Medlemsmøtet 28. april 2015

06.22.15

  Leder Per Wright ønsket 47 medlemmer velkommen og startet med å presentere og gratulere tre nettopp årsjubilerende medlemmer: Hans B. Skaset, 80 år 10. april, Paul Nestaas, 85 år

MEDLEMSMØTE 24. MARS 2015

06.22.15

37 medlemmer var til stede da leder Per Wright ønsket velkommen. Møtet startet med at leder leste minneord over to virkelige veteraner i foreningen: Roar Antonsen, født 24.03.1916, gikk bort