> Om oss > Styret og utvalg

Styret og utvalg

NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANER (NIV) Stiftet 9. juni 1988. 

Består av tidligere idrettsledere med bred erfaring, og andre fremtredende venner av norsk idrett.

 

STYRET:

 

Leder:

Atle Steinar Sundelin, Nordsetervn. 1  1176 OSLO, m: 908 82 328, E-mail: atle.sundelin@outlook.com

Nestleder:

Berit Skirstad, Olav Aukrusts vei 58 F  0785 OSLO, m: 414 33 542, E-mail: berit.skirstad@nih.no

 

 

Styremedlem, sekretær:

Andreas Morisbak, Wilh. Wilhelmsens v. 15 D, 1362 HOSLE, m: 905 28 903, E-mail: amorisbak@gmail.com

Styremedlem, økonomi:

Lars Petter Hegglund, Negardssvingen 3 2270 FLISA, m: 930 18 263, E-mail: lars@klubben.no

Styremedlemmer:

Ellinor Allergoth, Nedre Askerhagan 8, 1383 ASKER, m: 934 11 819, E-mail: hakona@online.no

Berit Berthelsen, Skallumhagen 56 1368 STABEKK, m: 908 48 951, E-mail: berit.berthelsen@gmail.com

Dikke Eger Postboks 16, 1321 STABEKK, m: 909 97 507

Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 ASKER, m: 913 03 208, E-mail: petter.riiser60@gmail.com

 

 

Tidligere formenn:

Arne B. Mollén                 1988 – 1996

Aage Møst                       1996 – 2004

Ove Fløtaker                    2004 – 2010

Hans B. Skaset                2010 – 2012

Per Fredrik Wright            2012 – 2017

Atle Steinar Sundelin        2017  –

 

Styreoppnevnte utvalg 2017

 

Norsk Idretts Æresgalleri:

Årsmøtet har vedtatt at styret kan bruke inntil 250.000,- kroner på å få til en digialisert plattform i samarbeid med NTB Scanpix og andre parter. Dette vil bli en prioritert sak i 2018.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris:

Leder: Per Wright.

Medlemmer: Hans B. Skaset, Berit Berthelsen og Odd Flattum.

 

Aftenpostens Gullmedalje:

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Åge Dalby.

LK skal i snarlig møte med Aftenpostens representant der også ønsket om en kvinnelig representant i komitéen blir tatt opp.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris:

Leder: Åge Dalby.

Medlemmer: Andreas Morisbak, Ellinor Allergoth og Britt Mellegaard.

 

Rekrutteringsutvalg:

Leder: Lars Kolsrud.

Medlemmer: Per Wright, Elisabeth Seeberg og Berit Skirstad.

 

Kapitalplassering, lover og regler:

Leder: Ove Fløtaker.

Medlemmer: Hans B. Skaset, Harald Tronvik og Atle S. Sundelin

 

Redaksjonsutvalg:

Redaktør: Petter Riiser,

Medlemmer: Andreas Morisbak, Dikke Eger og Håvard Lillegård (foto).