> Om oss > Styret og utvalg

Styret og utvalg

NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANER (NIV) Stiftet 9. juni 1988. 

Består av tidligere idrettsledere med bred erfaring, og andre fremtredende venner av norsk idrett.

 

STYRET:

118-01 Styret 2016

 

Leder:

Per Fredrik Wright, Grønnegate 10, 0350 OSLO  m: 926 95 756 E-mail: perfw@online.no

Nestleder:

Lars Kolsrud, Skrenten 1, 0198 OSLO  a: 24 07 57 10 E-mail: lars.kolsrud@olympiatoppen.no

 

 

Styremedlem, sekretær:

Andreas Morisbak, Wilh. Wilhelmsens v. 15 D, 1362 HOSLE  p 67 14 75 82 – m: 905 28 903 E-mail: amorisbak@gmail.com

Styremedlem, økonomi:

Atle Steinar Sundelin, Nordsetervn. 1, 1176 OSLO p 22 29 74 61 – m 908 82 328 E-mail: atle.sundelin@outlook.com

Styremedlemmer:

Ellinor Allergoth, Nedre Askerhagan 8, 1383 ASKER  p: 66 79 01 02 – m: 934 11 819 E-mail: hakona@online.no

Berit Berthelsen, Wedel Jarlsbergsvei 13 A, 1358 JAR  p: 67 53 09 46 – m: 908 48 951 E-mail: berit.berthelsen@gmail.com

Dikke Eger Postboks 16, 1321 Stabekk p: 67 53 15 42, m: 909 97 507

Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 Asker m: 913 03 208 E-mail: petter.riiser60@gmail.com

 

 

Tidligere formenn:

Arne B. Mollén          1988 – 1996

Aage Møst                   1996 – 2004

Ove Fløtaker               2004 – 2010

Hans B. Skaset           2010 – 2012

Per Fredrik Wright    2012 –

 

Styreoppnevnte utvalg 2017

 

Norsk Idretts Æresgalleri:

PW og Åge Dalby holder tak i dette inntil videre, men det legges opp til en egen helhetlig sak om hva som eventuelt skal/ bør skje med bilder etc. etter 1/1 2018, i et forberedt møte med god tid til disposisjon.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris:

Leder: Per Wright.

Medlemmer: Hans B. Skaset, Berit Berthelsen og Odd Flattum.

 

Aftenpostens Gullmedalje:

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Åge Dalby.

LK skal i snarlig møte med Aftenpostens representant der også ønsket om en kvinnelig representant i komitéen blir tatt opp.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris:

Leder: Åge Dalby.

Medlemmer: Andreas Morisbak, Ellinor Allergoth og Britt Mellegaard.

 

Rekrutteringsutvalg:

Leder: Lars Kolsrud.

Medlemmer: Per Wright, Elisabeth Seeberg og Berit Skirstad.

 

Kapitalplassering, lover og regler:

Leder: Ove Fløtaker.

Medlemmer: Hans B. Skaset, Harald Tronvik og Atle S. Sundelin

 

Redaksjonsutvalg:

Redaktør: Petter Riiser,

Medlemmer: Andreas Morisbak, Dikke Eger og Håvard Lillegård (foto).