Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Innlegg > HEI > Årsmøtet 2021 utsatt til 8. juni pga koronasituasjonen

Årsmøtet 2021 utsatt til 8. juni pga koronasituasjonen

Årsmøtet 2021

 

 

I ord fra styreleder på side 3, nummeret 1-21 av NIV Nytt, skriver jeg om de utfordringer corona-pandemien fortsatt gir oss når det gjelder avviklingen av årets årsmøte, hvor alternativene er:

  1. Plan A: arrangere årsmøtet som tidligere meddelt tirsdag den 8. juni som gjester hos Jotun i Sandefjord.
  2. Plan B: om corona-situasjonen krever søke å utsette arrangementet i Sandefjord.
  3. Plan C: avvikle årsmøtet 2021 på nettet.

 

Beslutning om Plan A kan følges fattes den 11. mai

 

Det skjer så mye frem og tilbake når det gjelder corona-situasjonen og vaksine-utrullingen at alt taler for at en beslutning om vi kan følge Plan A bør utsettes så lenge som mulig. Styret har normalt sine styremøter på formiddagen samme dag som vi har våre medlemsmøter, dvs at styret kan treffe et vedtak om Plan A kan følges på sitt styremøte tirsdag den 11. mai.

 

 

Dersom Plan A kan gjennomføres vil Årsmøte-innkalling bli sendt ut den 12. mai

 

I henhold til NIVs vedtekter så skal årsmøte-innkallingen sendes foreningens medlemmer senest 4 uker før årsmøtet. Vi gjør derfor medlemmene oppmerksom på at vi ved en beslutning så sent som den 11. mai, så vil innkallingen, om beslutningen er å gjennomføre årsmøtet den 8. juni, komme elektronisk den 12. mai, dvs noen dager for sent i forhold vedtektenes fire uker.

 

 

Dersom Plan A følges vil fristen for forslag til Årsmøtet være den 18. mai

 

Våre vedtekter setter også siste frist for forslag til årsmøtet til 3 uker før årsmøtet. Dvs om årsmøtet blir avviklet den 8. juni så ber vi om at medlemmene sørger for å ha sendt inn eventuelle forslag innen den 18. mai.

 

Dersom plan A ikke kan følges vil styret komme tilbake til hvorvidt plan B eller plan C skal iverksettes etter styremøtet en 11. mai.

 

Atle