> Aktiviteter

VEDTEKTER FOR SPORTSJOURNALISTPRISEN

02.01.17

VEDTEKTER FOR NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANERS SPORTSJOURNALISTPRIS   1.  Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) utdeler en hederspris til en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten. Ved vurderingen legges det vekt på at

Bestemmelser og vinnere av NIV’s Ærespris

02.01.17

Bestemmelser for Norske Idrettsleder-Veteraners ÆRESPRIS Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) har opprettet NIVs Ærespris. Som kan tildeles en norsk leder eller trener som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for idretten i de

2016: Cato Zahl Pedersen

01.31.17

Cato Zahl Pedersen ble tildelt NIVs Ærespris for 2016. Utvalgte som har vurdert kandidater til årets Ærespris har bestått av: Leder: Per Wright. Medlemmer: Berit Berthelsen, Odd Flattum og Hans

2016: Arne Hole

01.31.17

Den humoristiske og lune journalisten Arne Hole (Hole in One) fra Aftenposten fikk overlevert prisen under årsmøtet av komitéens leder Åge Dalby. Som takk for prisen holdt han et inspirerende