> Aktiviteter

Sportsjournalistprisen: Vinnere

11.10.18

NIV har ved utdelinger av Sportsjournalistprisen hatt følgende begrunnelse for valget:   2018: Karen-Marie Ellefsen   Karen-Marie Ellefsen, født 25. august 1950 i Begnadalen i Valdres.  Hun gikk på Ringerike

Bestemmelser og vinnere av NIV’s Ærespris

11.08.18

Bestemmelser for Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) har opprettet NIVs Ærespris. Som kan tildeles en norsk leder eller trener som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for idretten i de

Nytt utvalg er oppnevnt av styret 2018

11.07.18

Styret har på sitt styremøte tirsdag 9. oktober 2018 oppnevnt følgende personer til å sitte i utvalget for Norsk Idretts Æresgalleri: Leder: Petter Riiser Medlem: Grete Johansen, Jann Post, Bjørge

VEDTEKTER FOR SPORTSJOURNALISTPRISEN

05.01.18

VEDTEKTER FOR NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANERS SPORTSJOURNALISTPRIS   (Etter endringer vedtatt på styremøte 03 og 04 2018. Endringene er markert med fet skrift.)   Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) deler ut en hederspris til en norsk