Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Om oss > Styret, valgkomitéen og styreoppnevnte utvalg

Styret, valgkomitéen og styreoppnevnte utvalg

NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANER (NIV) Stiftet 9. juni 1988. 

Består av tidligere idrettsledere med bred erfaring, og andre fremtredende venner av norsk idrett.

 

STYRET:

 

Leder:

Atle Steinar Sundelin, Nordsetervn. 1  1176 OSLO, m: 908 82 328, E-mail: atle.sundelin@outlook.com

Nestleder:

Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 ASKER, m: 913 03 208, E-mail: petter.riiser60@gmail.com

Styremedlem, sekretær:

Kari Strande, Lars Mikkelsens v. 4, 3531 KROKKLEIVA, m: 909 96 515, E-mail: kar-st@online.no

Styremedlem, økonomi:

Lars Petter Hegglund, Negardssvingen 3, 2270 FLISA, m: 930 18 263, E-mail: lars@klubben.no

 

Styremedlemmer:

Harald Bråthen, Vingolfveien 24, 1170 OSLO, m: 911 03 688, E-mail: harald@lynx.no

Per Rune Eknes, Solstadveien 2, 1396 BILLINGSTAD, m: 922 34 847, E-post: per.rune@medley.no

Tove Strand, Hamborgv 1A, 0860 OSLO, m: 930 93 768, E-mail: tovestrand@yahoo.no

Marit Wiig, Borgenveien 50, 0373 OSLO, m: 951 65 744, E-mail: marit.wiig@online.no

 

Tidligere formenn:

Arne B. Mollén                 1988 – 1996

Aage Møst                       1996 – 2004

Ove Fløtaker                    2004 – 2010

Hans B. Skaset                2010 – 2012

Per Fredrik Wright            2012 – 2017

Atle Steinar Sundelin        2017  –

Valgkomitéen:

Leder:

Elisaeth Seeberg, 419 00 004, seeberg1951@gmail.com

Medlemmer:

Laila Andresen, 901 72 813, landresen1@getmail.no

Arne Kvalheim, 900 33 340, amkval@online.no

Håvard Lillegård,907 40 873, famlill@online.no

 

Revisorer:

Jarl Bibow, 907 24 934, jarl.h.bibow@oslo.online.no

Brit Mørk, 950 66 248, britmork36@gmail.com

 

Styreoppnevnte utvalg 2022

 

Norsk Idretts Æresgalleri:

Leder: Petter Riiser

Medlemmer: Suzann Pettersen, Jann Post, Bjørge Stensbøl og Anne Thidemann.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris:

Leder: Atle Sundelin.

Medlemmer: Marit Breivik, Tove Strand og Per Wright.

 

Aftenpostens Gullmedalje:

Fra Aftenposten:  Eirik Fardal, Åge Dalby og Sarah Sørheim.

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Berit Skirstad.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris:

Leder: Harald Bråthen

Medlemmer: Per Rune Eknes, Karen-Marie Ellefsen og Cato Zahl Pedersen

 

Rekrutteringsutvalg:

Leder: Elisabeth Seeberg.

Medlemmer: Per Otto Furuseth, Anne Marie Lund Thorvik og Marit Wiig som også er kontakt til styret.

 

Kapitalplassering, lover og regler:

Leder: Inge Hansen

Medlemmer: Ellinor Allergoth, Harald Tronvik og Lars Petter Heggeund som også er kontakt til styret.

 

Redaksjonsutvalg:

Redaktør: Per Rune Eknes.

Medlemmer: Harald Bråthen, Nina Kahrs, Lars Kolsrud, Petter Riiser, Kari Strande og Håvard Lillegård (foto).