Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Om oss > Styret og styreoppnevnte utvalg

Styret og styreoppnevnte utvalg

NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANER (NIV) Stiftet 9. juni 1988. 

Består av tidligere idrettsledere med bred erfaring, og andre fremtredende venner av norsk idrett.

 

STYRET:

 

Leder:

Atle Steinar Sundelin, Nordsetervn. 1  1176 OSLO, m: 908 82 328, E-mail: atle.sundelin@outlook.com

Nestleder:

Berit Skirstad, Olav Aukrusts vei 58 F  0785 OSLO, m: 414 33 542, E-mail: berit.skirstad@nih.no

Styremedlem, sekretær:

Andreas Morisbak, Wilh. Wilhelmsens v. 15 D, 1362 HOSLE, m: 905 28 903, E-mail: amorisbak@gmail.com

Styremedlem, økonomi:

Lars Petter Hegglund, Negardssvingen 3 2270 FLISA, m: 930 18 263, E-mail: lars@klubben.no

 

Styremedlemmer:

Ellinor Allergoth, Nedre Askerhagan 8, 1383 ASKER, m: 934 11 819, E-mail: hakona@online.no

Berit Berthelsen, Skallumhagen 56 1368 STABEKK, m: 908 48 951, E-mail: berit.berthelsen@gmail.com

Dikke Eger Postboks 16, 1321 STABEKK, m: 909 97 507

Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 ASKER, m: 913 03 208, E-mail: petter.riiser60@gmail.com

 

 

Tidligere formenn:

Arne B. Mollén                 1988 – 1996

Aage Møst                       1996 – 2004

Ove Fløtaker                    2004 – 2010

Hans B. Skaset                2010 – 2012

Per Fredrik Wright            2012 – 2017

Atle Steinar Sundelin        2017  –

 

Styreoppnevnte utvalg 2018

 

Norsk Idretts Æresgalleri:

Leder: Petter Riiser.

Medlemmer: Grete Johansen, Jann Post, Bjørge Stensbøl og Anne Thidemann.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris:

Leder: Atle Sundelin.

Medlemmer: Hans B. Skaset, Berit Berthelsen og Per Wright.

 

Aftenpostens Gullmedalje:

Fra Aftenposten:  Eirik Fardal, Åge Dalby og Sarah Sørheim.

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Berit Skirstad.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris:

Leder: Andreas Morisbak.

Medlemmer: Ellinor Allergoth, Britt Mellegaard og Esten O. Sæther.

 

Rekrutteringsutvalg:

Leder: Elisabeth Seeberg.

Medlemmer: Lars Kolsrud, Anne Marie Lund Thorvik og Per Otto Furuseth. Berit Skirstad er kontakt inn til styret.

 

Kapitalplassering, lover og regler:

Leder: Inge Hansen.

Medlemmer: Harald Tronvik, Ellinor Allergoth og Lars Petter Heggelund

 

Redaksjonsutvalg:

Redaktør: Petter Riiser.

Medlemmer: Andreas Morisbak, Dikke Eger og Håvard Lillegård (foto).