Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Om oss > Styret, valgkomitéen og styreoppnevnte utvalg

Styret, valgkomitéen og styreoppnevnte utvalg

NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANER (NIV) Stiftet 9. juni 1988. 

Består av tidligere idrettsledere med bred erfaring, og andre fremtredende venner av norsk idrett.

 

STYRET:

 

Leder:

Atle Steinar Sundelin, Nordsetervn. 1  1176 OSLO, m: 908 82 328, E-mail: atle.sundelin@outlook.com

Nestleder:

Berit Skirstad, Olav Aukrusts vei 58 F  0785 OSLO, m: 414 33 542, E-mail: berit.skirstad@nih.no

Styremedlem, sekretær:

Nina Kahrs, Furulundsveien 4B 0282 Oslo, m 460 59 720, E-mail: nina.kahrs@broadpark.no

Styremedlem, økonomi:

Lars Petter Hegglund, Negardssvingen 3 2270 FLISA, m: 930 18 263, E-mail: lars@klubben.no

 

Styremedlemmer:

Ellinor Allergoth, Nedre Askerhagan 8, 1383 ASKER, m: 934 11 819, E-mail: hakona@online.no

Lars Kolsrud, Skrenten 1B 0198 OSLO, m: 906 20 529. E-mail: lars@larskolsrud.no

Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 ASKER, m: 913 03 208, E-mail: petter.riiser60@gmail.com

Anne Margrete Thidemann, Bergrådveien 5b 0873 OSLO, m: 906 85 048, E-mail: anne.thidemann@online.no

 

 

Tidligere formenn:

Arne B. Mollén                 1988 – 1996

Aage Møst                       1996 – 2004

Ove Fløtaker                    2004 – 2010

Hans B. Skaset                2010 – 2012

Per Fredrik Wright            2012 – 2017

Atle Steinar Sundelin        2017  –

Valgkomitéen:

Leder:

Per Wright, 926 95 756, perfw@online.no

Medlemmer:

Laila Andresen, 901 72 813, landresen1@getmail.no

Håvard Lillegård,907 40 873, famlill@online.no

Elisaeth Seeberg, 419 00 004, seeberg1951@gmail.com

 

Styreoppnevnte utvalg 2020

 

Norsk Idretts Æresgalleri:

Leder: Petter Riiser.

Medlemmer: Grete Schulstock Johansen, Jann Post, Bjørge Stensbøl og Anne Thidemann.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris:

Leder: Atle Sundelin.

Medlemmer: Berit Berthelsen, Marit Breivik, Hans B. Skaset og Per Wright.

 

Aftenpostens Gullmedalje:

Fra Aftenposten:  Eirik Fardal, Åge Dalby og Sarah Sørheim.

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Berit Skirstad.

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris:

Leder: Anne Thidemann

Medlemmer: Per Bergerud, Karen-Marie Ellefsen og Cato Zahl Pedersen

 

Rekrutteringsutvalg:

Leder: Elisabeth Seeberg.

Medlemmer: Per Otto Furuseth, Anne Marie Lund Thorvik og Marit Wiig. Berit Skirstad er kontakt inn til styret.

 

Kapitalplassering, lover og regler:

Leder: Inge Hansen.

Medlemmer: Ellinor Allergoth, Harald Tronvik  og Lars Petter Heggelund

 

Redaksjonsutvalg:

Redaktør: Petter Riiser.

Medlemmer: Nina Kahrs, Anne Thidemann, Lars Kolsrud og Håvard Lillegård (foto).