Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 9. SEPTEMBER 2008

MEDLEMSMØTE 9. SEPTEMBER 2008

MEDLEMSMØTE 9. SEPTEMBER 2008

Formannen ønsket velkommen til 53 medlemmer, og først gratulerte han Per Jorsett med 65 års bryllups-dag.

Deretter ble følgende nye medlemmer ønsket velkommen, overrakt foreningens jakkemerke og sjal/slips: Mildred Kristoffersen, Gym og Turn, Brit Mørk, Gym og Turn, Thor-Øistein Endsjø, skytter m.fl./lege (NIF/Olympiatoppen m.fl.), Odd Martinsen, ski, Bjørn Nybakken, ishockey m.fl.

Siden siste møte har NIV vært med å hedre Bjørn Bogerud som har fylt 80 år og Aage Møst som har fylt 85 år.

Deretter ble Petter Rønningen presentert:

(I ettertid vet vi at Petter Rønningens intense kamp for å få De Olympiske Leker i 2018 til Tromsø var mislykket, men vi tar nå med ”kampkåseriet” hans allikevel. Det var en minnerik opplevelse!)

Han var en drivende kraft hele veien før, gjennom og etter OL på Lillehammer i 1994. Han har senere vært konsulent for IOC og arrangører av/til OL i 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012.

Han har både IOCs høyeste orden og St. Olavs orden.

På grunn av den uro det har vært rundt prosjektet Tromsø-OL 2018 har han nå påtatt seg å gå inn som ny leder, og til NIV kom han for å gi oss:

”STATUSRAPPORT for prosjekt Tromsø OL 2018 og de utfordringer prosjektet nå står overfor”

Etter 3 års militærtjeneste i Nord Norge hvor han følte han først og fremst hadde frosset og hatt mye mørke og dårlig vær, var han en av de første som mente at et OL i Tromsø ville være aldeles håpløst!!

Nå derimot var det ingen tvil om hva han mente. OL i 2018 SKAL til Tromsø, og det skal han og hans medarbeidere sørge for! Han tok jobben fordi han mente han hadde noe å gi. Han hadde lyst og han var motivert!

I noen forsiktige betraktninger pekte han på hvor han mente at den tidligere ledelsen hadde prioritert feil, – spredd seg over for mange målsettinger hvorav idretten var kommet for langt bak i rekken. Greit med miljø, næringsliv og regionsyn, men først og fremst må vi prioritere idretten og alt som har med den å gjøre!

Han startet med å få ryddet i selskapet, økonomisk og personalmessig, måtte skape ro og trygghet i organisasjonen – dempe den uroen som hadde spredt seg.

Men så gjelder det å ta ett skritt av gangen.

Først må vi få idretten med. Hele idretts-Norge må stå bak søknaden! Alle må ta sin del av utgiftene. Alle vil i lengden tjene på det. Han ga eksempler på hva forskjellige særforbund hadde tjent etter OL i 1994.

Av de 2,5 milliarder man regner med i anleggsutgifter i Tromsø vil 23,3% bli belastet idretten.

Og i løpet av tiden 14. mai til 9. september mente han at man stort sett hadde fått alle særforbund med. Men det mangler fortsatt et par sommeridretter.

”Et OL vil løfte idretts-Norge!”

Etter at man har fått idretten med kan man gå videre til

-næringslivet,- lokalt, regionalt og nasjonalt

-reiselivet

-media – alltid holde en åpen linje, alltid være ærlig og åpen utad!

Og så er det bare å VILLE og VILLE NOK!

Men aller først altså STATSGARANTI!

Her gjelder det å få Regjering og Storting med seg. Og for å få det må man ha FOLKET med seg. Hittil har ikke galluptallene vært veldig overbevisende. Det å få det norske folk til å bli begeistret for tanken er viktig! Til nå har 70% av Tromsøs befolkning sagt ja. På landsbasis har aldri tallet vært under 50%, men det er for lite. Her må det jobbes!

Men med sin optimisme så Rønningen mange piler som pekte oppover!

Det er nedsatt en stor komité som skal kvalitetssikre søknaden om statsgaranti. Rapporten derfra er forsinket, men kommer nå i september/oktober. Deretter skal Regjeringen ta stilling til søknaden. De sender den over til Stortinget, forhåpentligvis med positiv innstilling.

I oktober 2009 må man melde fra til IOC at man er søker, deretter kommer et antall spørsmål fra IOC som må besvares før man ev. i juli 2010 kommer til ”søkerfinalen”. Endelig søknad til IOC i januar 2011.

Og deretter er det bare å vente på IOCs dom; The decision is …

Anne Ma Thorsen, referent