Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 21. APRIL 2009

MEDLEMSMØTE 21. APRIL 2009

MEDLEMSMØTE 21. APRIL 2009

Formannen kunne ønske velkommen 40 medlemmer til møtet som denne gangen ble holdt på Norges Idrettshøgskole. Han kunne samtidig meddele at møtet i september antagelig igjen blir i Skøytemuseets lokaler.

Han ga så ordet til Hroar Elvenes som holdt en kort minnetale over Odd Svartberg som døde i mars. Hans B. Skaset holdt deretter minnetalen over Thor Hernes som døde for et par dager siden. Forsamlingen minnet dem i stillhet.

Deretter var det feiring av fødselsdager. Thorleif Gange blir 75 år 22. april og Leif Ljungqvist blir 80 år 29. april. Begge ble behørig gratulert og overrakt hver sin gave.

Han ga deretter ordet til Frode Kyvåg som nå har ”levet med” Norway Cup i 35 år! Han holdt et inspirerende innlegg om et av verdens største idrettsarrangement (ca 1400 lag med over 30000 deltagere).

Han snakket om hvordan de rekrutterte til frivillig innsats hvert år, og hvordan arrangementets hovedhensikt var å integrere og inkludere. Det er et meget fargerikt fellesskap og i høyeste grad flerkulturelt.

De har ca 1100 frivillige som jobber gratis i en uke. Det er meningsfylt for alle og forhåpentligvis kan de være med å redde noen utsatte unge fra vold, rusmisbruk etc.

Han ønsket alle medlemmene velkommen til å overvære Norway Cup 28. juli fra kl. 1200-1500. Påmeldingen må skje innen 30, juni. Alle medlemmer har fått invitasjonen enten på e-mail eller i vanlig post.

Formannen ga deretter ordet til dagens hovedkåsør

RUNE SLAGSTAD

Slagstad er dr.philos., samfunnsforsker, redaktør, sosiolog, historiker m.m.

Og han er forfatter. Hans kanskje mest kjente bok er ”De nasjonale strateger”, en politisk norgeshistorie om kunnskapselitens mål og metoder for å modernisere Norge. Den kom ut i 1998. Hva som kanskje er enda mer interessant for vår forenings medlemmer er oppfølgeren som kom i vinter, ”(Sporten) en idéhistorisk studie”. Og med bakgrunn i denne hadde han kalt sitt kåseri

”Idretten – på sporet av en nasjon”

Han startet med forsøksvis å sondre mellom ordene SPORT og IDRETT. Kan man kanskje si at ”sporten” gir rekorder, mens ”idrett” er karakterdannende? I dag vil de færreste ha noen mening om akkurat dette.

Ordet sport kommer fra engelsk og omfattet nok i begynnelsen kun by-elitens oppdagelse av det sunne og gode, og helt klart eksklusive, ved fjellvandring. Sport og idrett er i dag blitt en massekultur i vårt samfunn, godt støttet av aviser, radio og TV.

Han tok oss med gjennom historien om

–       opprettelsen av Centralforeningen for udbredelse af Legemsøvelser og Våbenbrug i 1861,

–       Den Norske Turistforening i 1868

–       norsk skøyte- og skihistorie.

–       om skøyter som i begynnelsen bare ble drevet i Oslo, i Trondheim og på Hamar

–       om det som internasjonalt ble kalt Hamar-systemet

–       om skihistorie fra hele landet

–       om Nordmarka, Huseby-rennet og ikke minst Holmenkoll-rennet

–       om ”Kollen” som i sin tid ble kalt bøndenes og embedsmennenes smeltedigel

–       om hvordan Holmenkollbanen ”tvang” seg frem fordi Oslo-borgerne ville ha kortere vei ut i naturen.

Veien fremover handlet om seire og tap, vinnere og tapere, og om sportens fremvekst som nasjonal identitetsskaper. Norge er i dag en sportsnasjon på tvers av alle klasseskiller.

Og som ”den gang” er riktignok sport en kamp om heder, ære og medaljer, men det er også et ønske om ikke å spesialisere seg for tidlig og et ønske om allsidig trening for alle.

Anne Ma Thorsen, referent