Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 19. JANUAR 2010

MEDLEMSMØTE 19. JANUAR 2010

MEDLEMSMØTE 19. JANUAR 2010

Vår nye formann, Hans B. Skaset, kunne ønske velkommen hele 51 medlemmer til dette møtet hvor temaet tydeligvis vakte stor interesse. Alf R. Bjercke hadde ”på stående fot” skrevet en prolog som han leste opp og han fikk stor applaus.

Harald Tronvik ble ønsket velkommen som nytt medlem. Han fikk utdelt foreningens medlemsnål, men må vente en stund på slipset. På nyåret hadde det vært tilløp til brann på Skøytemuséet, og en del av ”lageret” var blitt røykskadet. Men slipset kommer!

Formannen ønsket så ekstra velkommen til NIV-medlem, politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, som skulle holde dagens foredrag.

POLITIMESTER: Anstein Gjengedal – her sammen med Hans B. Skaset – ga et tydelig bilde av mange utfordringer for politiet i Oslo.

Han startet med å fortelle at Oslo politidistrikt i dag har 2600 ansatte. De har ansvar for Oslos befolkning, men har i tillegg ansvaret for regjering, storting og kongefamilien.

Oppgaver som Nobelprisutdelingen med president Barak Obama kommer som en ”bonus”! Han var for øvrig meget fornøyd med hvordan politiet hadde taklet denne utfordringen hvor hovedoppgaven selvfølgelig var å sikre Obama, men hvor man også skulle sørge for at flest mulig fikk se ham.

87 559 anmeldelser

Han gikk først gjennom statistikken fra 2009. Den viser 87 559 anmeldelser, en svak oppgang på 4,9 %. Vinningskriminaliteten utgjorde 58,1 %, mens den i landet for øvrig lå på 44,1 %. Økningen var på 5,4 % sammenliknet med 2008.

Det ble også registrert flere anmeldelser for narkotikalovbrudd (12,2 %) og skadeverk (10,8 %) sammenliknet med 2008. Det var også en økning innenfor sedelighetsforbrytelser (18,9 %), mens volumet anmeldelser her er lavere og økningen i all hovedsak kan forklares med anmeldelser for kjøp av seksuelle tjenester (ny lov gjeldende fra 1. januar 2009).

Det var en svak økning i antall anmeldelser for økonomisk kriminalitet, en liten nedgang innenfor vold og likeledes for trafikkforseelser. Det var stabilitet i antall grove tyverier og en økning i antall simple tyverier. Det var også en økning i antall ran.

Stabil utvikling

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser var 121 dager i 2009 mens den lå på 122 i 2008. Oppklaringsprosenten var ved utgangen av 2009 på 20 % mot 19,4 % i 2008.

Utviklingen er stabil, men trenden i de siste månedene av året peker i positiv retning. Oppklaringsprosenten i Oslo distrikt er lavere enn ellers i landet. Dette skyldes blant annet sammensetningen av kriminaliteten.

Antall straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år lå på samme nivå i 2009 som i 2008 til tross for vekst i ungdomsbefolkningen i byen.

Han kunne for øvrig fortelle om hvordan søket etter kriminelle hadde forandret seg de siste årene. Man måtte tenke på en annen måte etter at Schengen-avtalen trådte i kraft.

Gjenger fra tidligere østeuropeiske land ”raidet” boligområder, samlet utbyttet sentralt og kjørte det vekk i store biler. De er utrolig frekke, og hans råd var: PASS PÅ TINGENE DINE! Vi nordmenn er litt for naive!

Prioriterte områder for Oslo politidistrikt er fortsatt

-Narkotika – herunder åpne rusmiljøer

-Vinningskriminalitet – ran, boliginnbrudd, tyveri fra person på offentlig sted

-Barn og unge, jfr. SaL To (”sammen lager vi et trygt Oslo”), en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge barne- og ungdomskriminalitet.

-Organisert kriminalitet

-Trygg by – mer synlig politi, spesielt i helgene.

De tre strategiene som videreføres er:

-Gjeng/bande-oppklaringer

-STOP som er Oslopolitiets spesialgruppe mot menneskehandel og hallikvirksomhet og

-VIC (very important criminals) som er en gruppe etterforskere og jurister som har som oppgave å bekjempe gjengangere, særlig innen vinningskriminalitet.

Aktiv spørrerunde

Spørrerunden etterpå viste at det var mangt og meget man ønsket å vite mer om. Det gjaldt økt patruljering, natteravner, samarbeid over grensen, strengere grensekontroll, utsendelse av illegale asylsøkere, flere varetektsplasser m.m.

Noen ga ros, andre var kritiske og mente at politimesteren ”malte tilstanden for lys”.

Politimesteren avsluttet med at det var mye man kunne ønske seg, – og som sikkert kom med tiden, og fremholdt at det var mindre kriminalitet i Oslo enn i hovedstedene i Sverige, Finland og Danmark.

Anstein Gjengedal ble takket av formannen og overrakt den vanlige lille posen som blir våre foredragsholdere til del.

Anne Ma Thorsen, referent