Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 9. MARS 2010

MEDLEMSMØTE 9. MARS 2010

MEDLEMSMØTE 9. MARS 2010

Formannen ønsket 52 medlemmer velkommen til dagens møte. Han var meget fornøyd med fremmøtet, men antydet at 10 «ikke-påmeldte» kanskje var litt vel mange!

Johan Chr. Schønheyder, som nylig hadde fylt 95 år, ba om ordet. Han ville takke for all oppmerksomhet han hadde mottatt og var spesielt imponert over at Hans B. Skaset hadde tatt den lange turen for å gratulere ham med dagen.

Formannen introduserte deretter dagens kåsør: Egil ”Drillo” Olsen.

Han er gammel nok til å være medlem i NIV, og han fikk allerede i 1995 foreningens

Ærespris for sin trenervirksomhet i norsk fotball. Han aksepterte i fjor nok en gang

å bli landets øverste fotballtrener, men understreket at nå var det for siste gang!

Han hadde valgt en litt underfundig tittel på sitt kåseri – ”Fra best til bedre”.

Fra å være best på hvert sitt felt og i hver sin klubb skulle man nå gå sammen om å gjøre hverandre og landslaget bedre.

Ikke uten offside

Hans egen idrettskarriere består av deltagelse, til dels på høyt nivå, i fotball, hockey og bandy, og han uttalte at for hans del var ”idrett uten offside ikke spennende”.

Hans ledelsesfilosofi var først og fremst ”hvordan gjøre hverandre gode?”.

Vinnerkultur består bl.a. av å ville vinne, tørre/våge å tro på seg selv, ta ansvar, ta tak i kampen, tenke positivt, mene at ”vi er best, hvis vi vil”. Dessuten « – at det aller meste sitter mellom øra”. Psykologi kan forklare det meste.

Viktige ting å ta hensyn til for en trener er førsteinntrykket, det å skape nysgjerrighet. Ikke å spille ut alle kort med en gang. Dessuten må man ha humør og selvtillit.

Forutsetningen for å lage et vinnermiljø er først og fremst at man har tilstrekkelig med fotballkunnskap, dessuten kunne mye om syntaks, strategi, taktikk, teknikk, helhet, og dessuten ha en filosofi!

Viktige forutsetninger

Hans hovedtese er å ha god formidlingsevne, kunne gi mye feedback og å ha god kommunikasjon. Dessuten må man ha humør, kunne vise begeistring og entusiasme.

Når det gjelder feedback, må alle få sin del. Ros kan gis offentlig, «ris» skal gis i privat forum.

Man må være konkret og kunne gi feedback både kollektivt og individuelt, generelt og spesielt. Det å kunne bevisstgjøre en spiller er viktig.

Ledelse består i å ha autoritet og karisma. Men man må også ha kunnskap om den «stallen» man er satt til å lede, – vite om gruppedannelser, om formelle og uformelle ledere og kjenne makthierarkiet innen gruppen.

Viktig er også å kjenne og kunne oppmuntre «klovnen» og å finne balanse mellom de enkeltes egenskaper og ferdigheter.

Ulike typer viktig

Når det gjelder uttak av troppen, så behøver det ikke alltid bety at man skal velge de beste. Det å kunne få til en balanse mellom ulike typer, – spenning, trygghet, spisskompetanse og det å velge mennesker som behersker skuffelser og frykt, kan være bedre, – ikke det å ha den ultimate fotballkompetanse. «Klovnen» og han som er «best uten ball» kan være viktige elementer i en tropp.

Det sosiale miljø er viktig, – identifisering, frihetsgrad, trivsel og konkurranseklima må ivaretas.

Som trener må man også vite å kunne fornye seg, følge med på forskning, være nysgjerrig, ha kritisk sans, vise entusiasme, dristighet, ydmykhet og dessuten både kunne være optimistisk og realistisk!

Oppsummeringen var at «vi er små», vi må satse på kvalitet, vi må arbeide hardt og vi må vise styrke.

Spørsmålsrunden etterpå viste stor interesse for temaet og besto bl.a. av spørsmål som fikk følgende svar:

Ja, det er stort mediekjør.

Ja, vi har bra med mennesker til å hjelpe oss med praktiske oppgaver (støtteapparat).

Ja, jeg har mye kontakt med klubbtrenere både innenlands og utenlands.

Ja, jeg har eneansvar for uttak.

Ja, vi har mye fokus også på de som ikke tilhører første-11-ren.

Ja, fortsatt er det stor stas å spille med flagget på brystet.

Hva er så de beste egenskapene hos en trener? Svaret var ”kunnskap og menneskekunnskap”.

Som takk for kåseriet ble han takket med gode ord og en pose med ”noe godt i” av formannen, Hans B. Skaset.

Anne Ma Thorsen, referent