Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 20. APRIL 2010

MEDLEMSMØTE 20. APRIL 2010

MEDLEMSMØTE 20. APRIL 2010

Møtet var som vanlig godt besøkt. Denne gangen av 40 medlemmer.

Formannen ønsket velkommen og startet med et par gratulasjoner; Paul Nestaas hadde fylt 80 år og fikk en pent innpakket kartong og Olaf Evjenth hadde fått Kongens Fortjenstmedalje i gull for sin virksomhet. Begge fikk velfortjent applaus fra de tilstedeværende.

-Kjell O. Kran har vært medlem i flere år, men hadde ikke hatt mulighet til å møte tidligere. Han ble ønsket velkommen med foreningens nål og slips.

Formannen ønsket så velkommen dagens foredragsholder, daglig leder i Antidoping Norge (ADN), Anders Solheim som skulle informere oss om:

”Hvor står antidopingarbeidet i dag, nasjonalt og internasjonalt? Hva er de viktigste utfordringene de nærmeste år?”

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ærlig og dopingfri idrett.

Dette gjøres gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidoping-relaterte tema.

Opprettet i 2003

Antidoping Norge (ADN) ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse.  Dette for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten i dopingsaker gjennomføres uavhengig av NIF og staten.

Virksomheten blir i hovedsak finansiert av KKD. Budsjettet i 2009 var på ca 27 mill. kroner.

Styret i stiftelsen består av tre personer fra NIF og tre fra Kulturdepartementet.

Organisasjonen ble ISO-sertifisert siste gang i 2008.

ADN skal riktignok primært drive kontroller, det ble tatt 3360 prøver i 2009, men en meget viktig del av arbeidet er også den forebyggende delen. Med utgangspunkt i mottoet ”Alt starter i tanken” ble det for eksempel holdt 279 foredrag om doping i 2009, 8000 personer overvar foredragene. ADN har faste foredragsholdere over hele Norge.

-ADN skal være et samarbeidsorgan for alle organisasjonsledd innen NIF ”Sammen for en ren idrett”,

-Et kunnskapsorgan for alle organisasjonsledd og-En pådriver i nasjonal og internasjonal sammenheng.

”Rent idrettslag” er pr. i dag en landsdekkende kampanje med 300 idrettslag registrert. Det drives opplæring og informasjon om antidopingarbeidet. Hvert lag har sin plan tilpasset sin virksomhet.. Viktig her er å ta opp verdispørsmål.

”Ren utøver” er et interaktivt læringsprogram.

”Forskning” er en viktig del av arbeidet og som sådan et satsningsområde for  både ADN og WADA. Det forskes bl.a. på;

– idrettsfysiologi

– idrett, kultur og samfunn

– idrettsmedisin og

– idrettsjus.

Internasjonalt samarbeider ADN nært med WADA (World Anti-Doping Agency).

I tillegg har man bilaterale avtaler med bl.a. Russland, China, Frankrike og Danmark i tillegg til omfattende samarbeidsavtaler med resten av Norden.

Salg av doping i Norge

Det er mye salg av dopingmidler i Norge, men det gode er at antall positive prøver ikke er for oppadgående, altså er det ikke innen den organiserte idretten at salget er størst.

De alminneligste dopingmidler er anabole steroider, sentralstimulerende midler og cannabis.

WADA deler inn dopingmidler i

– prestasjonsfremmende midler

– helseskadelige midler og

– midler som er skadelige/uheldige for idrettens omdømme

Spørsmålene og påstandene etter foredraget var mange og interessante. Ett var kanskje viktigere enn andre – norske utøvere har ingenting i mot å bli testet. Det er verre med meldeplikten som føles som en alvorlig inngripen i privatlivet.

Foredragsholderen ble takket varmt av formannen og fikk som seg hør og bør en pent innpakket kartong.

I referatet er også referert enkelte opplysninger fra Antidoping Norges hjemmesider www.antidoping.no som anbefales på det varmeste.

Anne Ma Thorsen, referent