Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 18. JANUAR 2011

MEDLEMSMØTE 18. JANUAR 2011

 MEDLEMSMØTE 18. JANUAR 2011

Formann HBS ønsket velkommen til en forsamling på 50 deltakere.

Anne Ma Thorsen fremførte minneord over Bjarne Orten som døde 14. januar.

Bjørn Bogerud orienterte om NIVs tur til Nordisk Treff på Bornholm 3. – 5. Juni. Bjørn Bogerud overrakte bilde fra omvisningen på årsmøtet i Storebrand til Per Ødegård – for plassering i Skøytemuseet.

Håvard Lillegård orienterte om avhenting av NIF`s jubileumsbok. Den samt 2011-matrikkelen og NIV-Nytt nr 01/11 ble delt ut til møtedeltakerne. Thorleif Gange opplyste om og oppfordret til lesing av Seniornettavisen som det var lagt ut eksemplarer av på bordene.

Kjell Emblem ble ønsket velkommen som medlem i foreningen med overrekkelse av slips og pin. Han har vært generalsekretær i Norges Roforbund 1975 – 2009, mottok NIVs ærespris i 2005 og ble medlem i 2008, men dette var altså hans første møte. Han takket ydmykt på egne og norsk roings vegne for medlemskapet og lovet hyppigere deltakelse på fremtidige møter.

OLYMPIATOPPEN: Jarle Aambø – vinner av NIVs Ærespris 2010 – er bokstavelig talt på toppen av Olympiatoppen. Her er Aambø sammen med Hans B. Skaset og vinneren av Sportsjournalistprisen 2010, Truls Dæhli i VG.

Møtets kåsør var Olympiatoppens leder Jarle Aambø som på siste årsmøte mottok NIV`s ærespris. Han innledet over temaet:

”Norsk toppidrett i et internasjonalt perspektiv. Utfordringer og muligheter.”

Han krydret sitt innspill med et power-point-opplegg inneholdende bl. a. levende videosnutter som illustrerte noen av poengene hans godt.

Han startet med å stille spørsmålet: Hva dreier toppidrett seg om?:

–       Talent – miljø

–       Hard og strukturert jobbing over tid.

–       Defineres som trenings og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, noe avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

–       Idrettsutviklingen er en lang, skjør og bygger på det som blir gjort hele veien fra tidlig alder (Eksempel: Kjetil Andre Aamot).

–       Prestasjonstilstanden blir til ved å få mest mulig ut av det talentet man har fått og det man gjør med det i ung alder.

–       Kvaliteten i barne- og ungdomsarbeidet er således avgjørende.

Norsk toppidrett har ambisjoner om å lede og trene best i verden etter følgende rammemodell:

Mål.

  1. Målprosessen       2. Organisering        3. Trening

– Konkretisering      – I forhold til målet            – Hvordan treningen utføres.

– Involvering – Trening i ledelse.

– Leveranse

– Konsekvenser

Målforståelse.        Optimal organisering.       Den trenende organisasjon.

4. Utvikling av en prestasjonskultur.

– Etikk, holdninger, verdier.

– Utvikling av prestasjonskultur.

Målprosessen:

– Hele grunnlaget ligger i kvaliteten på målprosessen.

– Alle involveres og må engasjere seg 100 %. Viktig å bli kjent med kravene og konsekvensene som følge av målsettingen.

– Hver enkelt må kjenne til hva som skal ”leveres”, ha et mål (leveranse) og en tiltaksplan som sier hvordan målet skal nåes og hva den enkelte skal følges opp på.

– Målprosessen skal bidra til å bringe alle fra ”medbestemmelseskultur til medansvarskultur”.

Paralympisk idrett likestilt med øvrig idrett.

Utviklingspyramiden:

– Bli bedre kjent

– Verdier, identitet, kultur

– Individuelle ferdigheter og kompetanse

– Samspill i systemer

– Kreativitet

– Mål

Organisering i Olympiatoppen:

Toppidrettssjef – Jarle Aambø

Administrasjon og utvikling – Kristin Felde

(Integrering av funksjonshemmede, økonomi, marked, media/kommunikasjon, regional kompetanse, utdanning, FOU)

Fagenhet – Ingrid Bahr

(Legetjenester, fysioterapi, psykologi, psykiatri, ernæring, coaching)

Coach utholdenhetsidretter        Tore Øvrebø

Coach tekniske idretter     Finn Aamodt

Coach lagidretter    Marit Breivik

Fagenhet      Espen Tønnesen

(Kraft styrke, motorikk/teknikk, utholdenhet, treningssenter)

Olympisk kontor      Marit Myrmæl

(Olympiske leker, paralympiske leker, EYOF, ungdoms OL)

Unge utøvere           Hanne Staff

Trener og leder:

– Lederegenskaper har blitt stadig viktigere hvor utviklingen går i retning av større team og med større kompleksitet.

– Forfekter den samme ledelsesfilosofi for trenere som for ledere generelt.

– Trenerrollen har stort og viktig element av faglighet.

– Ledelse med coaching som dominerende metode.

Prestasjonskultur:

– Regelstyrt

– Målstyrt

– Verdibasert – visjonsstyrt ledelse

– Ledelse kan ikke sees uavhengig av verdier, rammebetingelser og strategier.

Verdibasert ledelse:

– Menneskeorientert ledelse, bidra til at den enkelte får realisert sitt potensiale.

– Menneskelig utvikling er også et mål.

– Å utvikle en ekstrem prestasjonskultur, uten en solid verdiforankring og etisk refleksjon, er en dans på line uten sikkerhetsnett.

– Olympiatoppens coacher har vært på skolebenken i 2 år.

– Skal flytte dette fokuset over på trenere i særforbundene over ett og et halvt år. Ledes av Liv Hemmestad som arbeider med doktorgrad i temaet.

Trening og utvikling:

– Gode treninger og utviklingsvilkår

– Tverridrettslig samarbeid viktig

Olympiatoppen/Toppidrettssenterets betydning:

– Tverrfaglig arbeid – Samlinger

– Tverridrettslige aktiviteter         – Forskning og utvikling

– Utveksling av kunnskap og erfaringer – Flere treningsmuligheter

Samspill gir utvikling:

– Olypiatoppen – Landslag – Trenerteam – Fagfolk – FOU

– Samspillet mellom OLT coach, trenerteam og fagfolkene fortsetter inn i OL og PL

Forvandlingen:

– Egen trening og atter trening!   – Motorikk

– Treneren og teamet         – Fysiologi

– Coaching     – Styrketrening

– Psykologi    – Bredmølle

– Ernæring     – Glidprosjekt

Det handler om å etablere og videreutvikle en kultur – kulturtrekk:

– Ydmykhet.   – Handle raskt, men langsiktig

– Klare avtaler om leveranse       – Tett oppfølging av idrettene

– Glød/entusiasme – Opptre samordnet

– Stor tilgjengelighet

En kontinuitetslinje over tid nødvendig. Eksempler: Roing og alpint.”Attitude is everything!”

Svar på spørsmål:

– 120 stipendutøvere. Totalt ca. 400 landslagsutøvere i 30 idretter. Skrevne avtaler.

– Coaching som metode, i motsetning til instruksjon som er en annen retning, innebærer en helhetlig tilnærming som i stor grad er spørrende og utfordrende. Den dominerende tilnærmingen i dagens toppidrett.

– Forholdet ytre (penger) og indre motivasjon. De beste idrettsutøvere har en indre motivasjon til å utforske muligheten til å bli best mulig.

– Ad samarbeid internasjonalt. Legger mer vekt på dette etter hvert. Internasjonal kompetanseutveksling er interessant, men det er viktig å utvikle sin egen vei ut fra egne muligheter og ressurser.

– Ad muligheten til å oppnå suksess i forhold til mindre ressurser. Den riktige holdningen er vesentlig, noe som kan være et problem i vårt veldrevne samfunn. ”Attitude is everything” – og vi har mange utøvere som har den rette ”attityde”, men man må strekke seg hver applaus bar et klart preg av at den fikk et inntrykk av at norsk toppidrett blir ledet og drevet på en utmerket måte!

eneste dag!

Går det bra i VM på ski? Har god tro på det!

Formannen takket for et interessant og informativt foredrag, tradisjonell gave ble overrakt og forsamlingens

Andreas Morisbak, referent