Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 12. APRIL 2011

MEDLEMSMØTE 12. APRIL 2011

MEDLEMSMØTE 12. APRIL 2011

Formannen kunne ønske velkommen 41 medlemmer til dette møtet som startet med at han minnet vårt medlem Atle Schjøtt som var gått bort siden siste møte.

Han gikk deretter over til å takke Per Jorsett som nå slutter i N.I.V.-NYTT etter mer enn 6 år i redaktørstolen. Det fulgte nydelige blomster med takken.

Åge Dalby vil bli ansvarlig redaktør for N.I.V.-NYTT f.o.m. juninummeret 2011.

Vår “krovert” Per Ødegaard ble deretter gratulert med sin 80 årsdag 15. april.

Formannen introduserte så dagens foredragsholder som er stipendiat ved NIH:

Nils Helge Kvamme

Han skulle orientere om aktuelle studier av fysiologiske endringer ved trening av eldre,

“Aldring og fysisk aktivitet. Hvordan opprettholde fysisk funksjon”

Kvamme er utdannet fra Norges Idrettshøgskole med mellomfag i idrettsbiologi og biomekanikk samt en mastergrad i idrettsfysiologi. Han er nå stipendiat ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne med fokus på fysiologiske endringer ved trening av eldre.

Ettersom alderen siger på skjer det ting med kroppen vår:

– redusert oksygenopptak

– redusert styrke og muskelmasse

– økt fettprosent

-redusert bentetthet

– dårligere balanse, noe som igjen kan føre til fall med bruddskader

Muskelmassen synker med 15 % pr. 10-år mellom 50 og 70 år, 30 % senere. Det vil si at ved 70 års-alder er muskelmassen nede i 70 % av det den var som 30-åring!

Konsekvensene blir bl.a. at man har vanskeligere for å løfte, man pådrar seg sykdommer og blir ofte inaktiv

Svaret er altså AKTIVITET både når det gjelder utholdenhetstrening og styrketrening. Dette har for øvrig vært kjent lenge, – allerede Cicero (106 f.Kr.- 43 f.Kr.) manet oss til å kjempe mot alderdommen!

Foredragsholderen arbeider for tiden med prosjektet Seniorløftet. Det gjelder trening av 160 personer over 70 år. Gruppen ble delt i fire. De trente i tre forskjellige grupper

– tradisjonell, tung styrketrening med instruktør

– funksjonell styrketrening

– annen fysisk aktivitet, som turgåing og lav-intensiv trening i sal

I tillegg hadde man en kontrollgruppe. Etter ett år viste det seg at tradisjonell, tung styrketrening med instruktør ga best resultat – både i muskelstyrke og utholdenhet.

Spørrerunden etter foredraget viste at her var det et tema som interesserte (naturlig nok!).

Temaer som kom opp var bl.a.

– bør vi gå med stokk(er)

– bør samfunnet betale for trening av eldre

– er det litt for mange som “kjenner etter” om de har det litt vondt

– hvorfor trener ikke eldre

– bør man velge å trene i grupper, slik at treningen blir mer sosial

– kan den nye samhandlingsreformen hjelpe til mer og bedre trening

Avslutningsvis mente Thor-Øistein Endsjø, som også har forsket mye på trening av eldre, at ved riktig trening kan man forlenge livet (det gode livet) med opp til 6-8 år.

Og det lyder vel bra i ørene til norske idrettsleder-veteraner!

Anne Ma Thorsen, referent