Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 6. SEPTEMBER 2011

MEDLEMSMØTE 6. SEPTEMBER 2011

MEDLEMSMØTE 6. SEPTEMBER 2011

HBS ønsket velkommen til det første møtet i nytt møtelokale vegg i vegg med NIFs kantine hvor medlemmene fikk servert et lunsjmåltid etter eget valg fra menyen.

Tallrikt frammøte der oversiktslisten i etterkant av møtet viste hele 54 deltakere. Det ble således noe trangt i lokalet, men styret har allerede ideer om hvordan dette kan endres til det bedre til neste møte. HBS orienterte om årsmøtet Norsk Tipping på Hamar 10. november og oppfordret forsamlingen til deltakelse.

Kirsti Jaråker (medlem fra 1995) og Turid Seime (medlem fra 1991), begge fra Trøndelag, fikk velfortjent skjerfoppmerksomhet av PW, mens Frode Kyvåg fikk de sedvanlige tegnene på sitt nylige medlemskap i foreningen.

President i Norges Røde Kors, Svein Mollekleiv

var møtets foredragsholder:

”Fra Utøya til Afrikas Horn”

Mollekleiv takket for invitasjonen, satte pris på gjensynet med mange idrettsvenner og kjente og påpekte viktigheten av aktiv ivaretakelse av historien.

–       Røde Kors bevegelsen stiftet av sveitseren Henry Dunant som fikk ideen da han til sin forferdelse kunne beskue 40.000 syke og såredes desperate behov for hjelp i slaget ved Castelione.

–       Tok humanitært initiativ og mobiliserte oppegående menn samt kvinner og ungdom til hjelp på tvers av frontlinjene.

–       ”Vi er alle brødre”. Hjelpe både venn og fiende.

–       Utfordret statsledere på at det er behov for en organisasjon der mennesker i nød får den hjelp de trenger, når de trenger den.

–       1. konvensjon i Geneve i 1863. Siden er den flere ganger supplert. Konvensjonene er anerkjent av de fleste land.

–       Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon.

–       Organisasjonens emblem, det røde korset på hvit bunn (det sveitsiske flagget med omvendte farger)

–       Omfattet etter hvert også slag til havs.

–       Viktig hvordan vi behandler krigsfanger på skikkelig vis – også i fangeleire – ha tilgang der (f. eks. Damaskus/Syria).

–       Halvparten av de drepte i 2. verdenskrig var sivile. De krigførende pliktige til å verne sivile – gi beskyttelse – prinsipp om forholdsmessighet.

–       De tryggeste i dagens kriger er soldater langt bak i hær-rekkene.

–       50 % av de drepte i siste års konflikter er barn.

–       Vanskeligheten i arbeidet ligger ofte i flere ulike grupperinger som opererer i en konfliktsone.

–       Fjoråret var det første hvor det bodde flere folk i byer enn på landet.

–       I flere tilfelle ikke vanlige kriger, men ofte voldsbruk forårsaket av ulike bander – derfor langt mer krevende arbeidsforhold.

–       Norges Røde Kors stiftet allerede i 1865. har i dag rundt 133.000 medlemmer.

–       187 nasjonale røde kors + røde halvmåne organisasjoner.

–       De eneste beskyttelsessymbol i kriger/konflikter: Rett på beskyttelse og vern – nasjoner forpliktet ved underskrivelse.

–       Før en går inn i konflikter sikrer en seg hos alle partier i forhold til forpliktelser.

–       For å ha tilgang i konfliktområder må du ha tillit og oppfattes som upartiske – uavhengighet – nøytralitet.

–       Det norske samfunnet responderer på de behov en har her – idrettsstevner, ras, drukning. Enormt frivillig arbeid – forankret i behovet for å hjelpe. Analyse av behovene i Norge og man responderer på de ulike behov.

–       I verdens beste land å bo i, i følge FN, er det likevel noen som faller utenom og trenger hjelp og omsorg.

«Bruk hodet»

–       Omsorgssektoren tar seg av rusavhengige, psykiatriske pasienter, foresatte ved selvmord barn, ivaretakelse av eldre som ikke klarer seg selv, voldsproblematikk på gata og i hjemmet, mobbing.

–       Nettvold – prosjekt ”Bruk hodet”

–       Betydningen av førstehjelp – gjøre noe riktig fort – med engang. Eksempel: Holde pusten i 7-8 minutter. Det klarer vi ikke og ved hjerteinfarkt blir det for lenge å vente på ambulanse – må sette i gang førstehjelp.

–       Annet eksempel: En som tilfeldigvis så et helikopter som styrtet i vann, kom fort til stedet bidro med førstehjelp og reddet 3 liv – frivillig beredskap.

–       Samarbeid mellom det frivillige og det offentlige.

–       I fjor tildelt betegnelsen ”foretrukket organisasjon” om det skulle skje noe spesielt i fredstid. Eksempel: Svineinfluensaen startet i Gloppen hvor det samtidig startet en ungdomsleir – beredskap utover det offentliges kapasitet

–       Askeskyen la Finnmark i svart, kunne ikke bruke fly – fikk dirigert ambulanser opp dit.

–       Regjeringskvartalet – ambulanser, hjelpekorps og omsorgstjeneste.

37 Røde Kors-båter

–       Utøya – enorm mobilisering i Hole, Ringerike, Buskerud – 37 Røde Kors-båter – søk i Tyrifjorden – tok vare på ungdommene og de pårørende.

–       Det betydningsfulle i å ha noen å snakke med, være der som medmenneske.

–       Betydningen av blodgivertjenesten – viktig å være frivillig blodgiver, blod må gis, men vi er dårlige på det!

–       Hjelp til asylsøkere.

–       Somalia – utstrakt korrupsjon – alt ute av kontroll – ulike grader av konflikt i ulike områder, ulik grupperinger opererer- stor mistenksomhet.

–       Somalia røde halvmåne de eneste som har tilgang.

–       De frivillige får ressurser til å ta seg av problemer – verste tørkeperiode på 60 år – prøver å få en politisk løsning – det internasjonale samfunnet lider også av denne konflikten og må finne løsninger – utfordring for hele verden.

–       Menneskeverdet og likeverdet.

–       Retten til å klare seg selv.

–       Landet ville ha klart seg selv om de hadde hatt et fornuftig styresett.

–       Jemen er tomt for vann.

–       Røde Kors har et ansvar i svært mange sammenhenger.

Spørsmål om samarbeidsforholdet mellom Røde Kors og Norsk Folkehjelp: Godt samarbeid, men RK er upolitisk, mens NF tar et politisk standpunkt.

Spørsmål om rekruttering til hjelpekorpsene: Tiltakende behov, bl. a. i tiknytning til flom, ras, leteaksjoner.

Spørsmål om en kan være for gammel til å være blodgiver: Ja, men ikke nødvendigvis absolutt for alle.

Spørsmål om problemer med at hjelpesendinger ikke kommer fram: Viktig å bruke tid til forhandlinger, trenger dyktige sjåfører som er trent til å kommunisere og som har satt seg grundig inn i konvensjonen.

Alf R. Bjerke ga uttrykk for det en har god grunn til tro kunne sies av samtlige tilstedeværende: Et meget godt menneskelig foredrag som en var glad for å kunne overvære!

Stor takk til Mollekleiv for både innhold og uttrykksform!

Andreas Morisbak, referent