Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 22. MAI 2012

MEDLEMSMØTE 22. MAI 2012

MEDLEMSMØTE 22. MAI 2012

Leder Hans B. Skaset ønsket 37 medlemmer velkommen før han introduserte tre nye medlemmer, Dikke Eger, Per H. Staff og Christian Anker Rasch som tradisjonen tro fikk overlevert merker og slips/skjerf av nestleder Per Wright.

Skaset nevnte muligheten for etter-påmelding til Trondheims-turen, der 36 deltakere er klar til å innta trønderhovedstaden 11. – 13. juni, før han introduserte møtets foredragsholder:

Tidligere idrettspresident Tove Paule: ”Erfaringer fra tiden i NIF-styret, med vekt på perioden som president”.

Det kom tidlig fram at Tove Paule har vært en meget aktiv kvinne, noe hun fortsatt er, fortrinnsvis i idrettslig administrativ sammenheng tidligere, men nå også i kommunepolitikken i Drammen.

I Norges Gymnastikk- og Turnforbund var hun generalsekretær 1995 – 2000, leder teknisk komite, kvinner, menn og rytmisk sportsgymnastikk. Hun var aktiv turner i hele 30 år (1955 – 85). Det hører også med at hun fikk NIFs hederstegn og plakett i 2011 – og ble NIV-medlem i 2002.

Første kvinne

Både i starten av foredraget og flere ganger underveis påpekte Paule at hun likte utfordringer og at det var dette som pirret henne til å si ja til innlemmelse i NIF-styret i 2004 – og ikke minst til å ta vervet som første kvinnelige president i 2007.

Da hun kom inn i styret i 2004, hadde NIF økonomiske problemer. Hun fikk være med i både en opplærings- og ryddeperiode for å få økonomien på fote igjen – og ble i enkelte sammenhenger omtalt som ”ryddepiken”.

Hun var med i Organisasjonsutvalget der det svært kontroversielle målet var å legge ned idrettskretsene. I en 3-årsperiode var hun med i Særforbundsutvalget for å finne fram til sammenslåingsmuligheter for enkelte særforbund.

Hun ledet Integreringsutvalget som bidro til at særforbundene overtok ansvaret også for idrettsaktiviteten for funksjonshemmede og der alle signerte en avtale om dette innen 2007.

Turbulent periode

Turbulensen rundt daværende president Karl-Arne Johannesen var tung å oppleve, og menneskelige hensyn måtte tas.

Da vervet som president, og en kvinnelig sådan, aktualiserte seg, manglet det ikke på advarsler og fraråding. Men så var det utfordringen igjen. Og selvfølgelig tok hun den.

Hun fikk så å si umiddelbart kjørt seg ganske kraftig i forbindelse med behandlingen av OL-saken og Tromsø 31. mars 2007. Avstemmingen viste 6 – 5 i favør av å gå videre med Tromsø (Paule var blant de 5). Det hele ble imidlertid stoppet fra statlig hold. OL i Tromsø 2018 hadde tre kandidater, der Tromsø fikk tilslaget med presidentens dobbeltstemme.

Ingen spesielt god start i forhold til kandidatur til presidentvervet, valgkomiteen innstilte henne som den første kvinnelige president på 140 år. Vant med klar margin mot en annen kandidat (Roald Bergsaker). I vanskelige saker med til dels store motsetninger, er det å kommunisere, gå i dialog, det beste du kan gjøre.

Tromsø 2018

Tromsø 2018 ble en verkebyll med stor medieoppmerksomhet. En Brennpunkt-dokumentar skapte ekstra røre. En kvalitetssikring i 2008 viste store økonomiske overskridelser. Konsulterte idrettskretsene og særforbundene.

Det kom opp forslag om å overlate hele saken til Kulturdepartementet, men det var ikke riktig i forhold til reglene. Avstemningen til slutt viste 9 – 3 mot Tromsø. Og rabalder ble det, med oppbud av presse i stort omfang, mange henvendelser og mange grove meldinger i etterkant.

Etter nyttårsintervjuet i NTB 2008 ble det mer bråk. Noen mente hun burde trekke seg – og be Tromsø om unnskyldning. Hun avsluttet denne sekvensen i foredraget med et klart utsagn: ”Jeg er overbevist om at beslutningen var riktig!”

Viktig dokument

Det idrettspolitiske dokumentet som ble vedtatt i 2004, var hun opptatt av. Hun var godt fornøyd med oppfølgingen av dette, da hun gikk av i 2011.

Langsiktigheten og fordeling i økonomien kombinert med en ønsket grad av forutsigbarhet er en utfordring. Alle grupperinger vil ha mer. Automatinntektene falt bort, noe som skapte problemer for flere, bl.a. for Skiforbundet der 50 % av inntektene kom fra automatvirksomhet. Overgangsmidler ble spredd ut på alle.

NIF er avhengig av Norsk Tipping. Grasrotandelen har vært en stor suksess. 190 millioner til idrettslag i fjor. Det ytterste leddet, klubbene, er det viktigste leddet.

Paule var mye på Stortinget. Politikerne er ikke alltid like klar over hva idretten bidrar med samfunnsmessig – og det er viktig at de blir påvirket til å forstå nettopp det.

Etterslep i forhold til anleggsmidler har vært en utfordring overfor politikerne (Giske) som påsto at det ikke var departementet som var skyld i det store etterslepet, men kommunene som godjente altfor mange anlegg. Tallet 2,4 milliarder ble nevnt. Høyre vet nå hva dette dreier seg om, påstod Paule.

Viktige saker

Momskompensasjon var en viktig sak som mange har jobbet med. En form for ordning som gikk ut på 200 millioner pr år med en viss årlig opptrapping kom i stand. Målet har vært full kompensasjon. 109 millioner til lagene alene første året. I 2012 skjedde ingen opptrapping. Behovet er 1,2 milliarder. Momsrefusjon for bygging av anlegg bare for idretten har vært fremmet.

Forholdet Idrettskretser – særforbund utgjør et kontinuerlig spenningsforhold og maktkamp, men det har vært relativt rolig mellom de siste tingene. Spisser seg gjerne noe foran hvert ting, noe som ikke er så lurt om man ønsker OL i 2022.

Paule er stolt av internasjonalt arbeid som er utført. Ved økonomiopprydningen i NIF ble 100 personer og 72 årsverk sagt opp.

Håper organisasjonen består slik som nå – med alt under en hatt. Mener en har kommet langt på mange områder.

Eneste forbund

NIF er det eneste nasjonale forbundet som har innført barnerettigheter, inkludert funksjonshemmede. NIF har satt i gang utviklingsprosjekter i utviklingsland og tatt avstand fra homohets i idretten.

Er fortsatt IOC-medlem og mener hun har satt noen fotavtrykk i internasjonal sammenheng – og er i valgkomiteen til Idrettstinget.

Som hun begynte, avsluttet hun også – altså dette med utfordringer som hun har så vanskelig for å si nei til. Og nå er det kommunepolitikken som utfordrer henne. Hun er varaordfører i Drammen, sitter i Formannskapet og i en rekke komiteer – så den dama har så visst ikke trappet ned!

Jan Bache-Wiig, Jarl Bibow og Harald Tronvik ønsket ordet til kommentarer og spørsmål etter foredraget.

Mange takk for ditt engasjerende innblikk i NIF-tiden, Tove Paule, og lykke til i politikken!

Andreas Morisbak, referent