Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 19. MARS 2013

MEDLEMSMØTE 19. MARS 2013

Styreleder Per Wright ønsket 40 deltakere velkommen til møtet.

Andreas Morisbak fremførte minneord over medlem Niels Christian Hertzberg, født 16.01.141, som døde brått og uventet 1. mars på ferie i Brasil. Bisettelsen fant sted 18. mars i en fullsatt Riis kirke.

NIVs domenenavn

Åge Dalby informerte om at NIVs nye nettside som er lagt ut på nettet med domenenavnet: https://idrettsveteraner.com/. En kan også komme inn på siden ved å gå inn på Google og skrive: Norges Idrettsleder-Veteraner (kan også skrives med små bokstaver).

Han presiserte at NIVs sider ikke var helt ferdige enda, slik de skal være innledningsvis, men at en god del var greit lesbart i øyeblikket. Det gjenstår diverse redaksjonelt «sminkearbeid» som skal gjøres i samarbeid med Tore Berntsen og Åge Dalby skal rett over påske gjennom en viss opplæring i regi av PINGBULL. Da vil han få «nøkkelen» til NIVs nettsider slik at nødvendig redigering kan utføres og ytterligere relevant stoff legges inn.

Selv om dette har vært en prosess over noe tid, er det svært tilfredsstillende at siden nå er oppe og går – og stor takk til Åge Dalby for hans oppfølging av dette arbeidet som vel kan betraktes som en milepel i foreningens historie.

Per Wright introduserte så dagens foredragsholder, PER RAVN OMDAL, som har en svært imponerende merittliste i mange ledersammenhenger i norsk og internasjonal fotball. Han har i en årrekke bidratt forbilledlig, kunnskapsrikt og entusiastisk på absolutt alle plan og nivåer innen fotballen – fra grasrotplan til øverste topp internasjonalt. Den tidligere fotballpresidenten brenner for den samfunnsnyttige betydning fotball på grasrotplan kan utgjøre og det var nettopp det han ville fokusere spesielt på i sitt foredrag med tittelen:

«Fotball som bistand i Midt-Østen»

Innledningsvis tok han et lite historisk tilbakeblikk på blant annet NIFs internasjonale initiativ på 1980-tallet, Sovjets oppløsning i 1991 hvor UEFA fikk 10 nye medlemmer og hvor det ble opprettet et prosjekt for å få disse statene selvstendige, et prosjekt som ble ledet av Per Omdal og som varte i 10 år.

UEFA hadde også et prosjekt i Afrika, hvor NFF hadde et oppfølgingsansvar for Tanzania og Mali. I 1997 involverte NFF seg i Viet Nam, opprettet fotballskoler for barn i samarbeid med skoleverket, med krav om like mange jenter som gutter. I dag er det 160 skoler der.

Så til hovedfokuset for foredraget – Midt-Østen og Irak spesielt.

Samarbeid NFF / UD

Noen husker vel at Egil Drillo Olsen var landslagstrener i Irak i en kort periode – uten egentlig å oppholde seg i landet, mens dette prosjektet virkelig dreide seg om å komme inn i og på innsiden av fotballaktiviteten i landet og derigjennom både skape trivsel gjennom sporten, men også forhåpentligvis endre på noen begrensende holdninger for menneskelig samkvem og respekt.

NFF ble bedt av UD om å etablere et prosjekt som kunne bidra til positive endringer i menneskenes hverdag, spesielt for barn.

Det ble etablert kontakt med flere humanitære organisasjoner og UD sto for finansieringen.

En fant ut at det var best å jobbe selvstendig med fotballen og gjennom den som et middel skape en del positive endringer i menneskelig samkvem og holdninger.

NFFs visjon er: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. En undersøkelse i 1984 viste at den viktigste årsaken for å begynne med fotball var å få være sammen med kammeratene, og den viktigste årsaken til at man sluttet var at man måtte sitte for mye på reservebenken. Vennskapet var altså den sterkeste drivkraften og over 30.000 svarte det samme.

Midt på 1980-tallet innførte NFF 7er fotball i barnefotballen (opp til og med 12 år) og nå spilles det 5er fotball for de aller yngste.                                                                                                                                I USA er det i dag 9 millioner kvinnelige spillere. Gjennom 40 år er disse blitt involvert i 3er fotball organisert for barn. Kvinnefotballen startet opp i Norge på 1970-tallet og i dag er det den desidert største kvinneidretten i Norge.

NFF inn i Midt-Østen

Omdal kom inn på tre ulike tiltak som NFF har skapt og tatt ansvaret for: Fotballskole i Irak, Trenerutdanning for kvinner (fremme kvinners posisjon i araberstatene) og «Norway- Middle East Girls Football Festival».

Strategiske partnere: Den norske regjering, Norges Fotballforbund, Iraks Fotballforbund, UEFA, FIFA.

Historisk utvikling av prosjektene:

2008: Prosjektet startet. U-21 turnering med Jordan, Syria, Norge og Irak som deltakere.

2009:Trenerutdanning (47 trenere, en kvinne). Bygging av 6 minifotballbaner. Ansatte nasjonale koordinatorer. Arrangerte «Norway – Middle East Girls Football Festival».

2010: Trenerutdanning. Prioritering av kvinnelige trenere. Gjentakelse av jentefestivalen. Ytterligere ansettelser av trenerkoordinatorer.

2011: Trenerutdanning spesielt for kvinner. Oppfølging av aktiviteter for alle trenere. Jentefestival igjen.

2012: Trenerutdanning. Oppfølgende aktiviteter for koordinatorene. Etablering av regionale koordinatorer i 6 distrikter. Jentefestival. Trenerlisens for regionale og nasjonale koordinat orer i Oslo, august 2012. Tilbud av trenerutdanning til irakere som bor i Norge. Etablering av fotballvenner Norge – Irak.

NFFs verdigrunnlag var bakteppet for prosjektene: Fotballen er åpen for alle. Ingen diskriminering. Ingen resultatorientering. Ingen utvelgelse basert på ferdigheter. Lik spilletid for alle. Moro. Positivitet og vennlighet. Respekt for Fair Play.

Målgruppe spillere: Jenter og gutter 6 – 12 år. 50-50 % jenter og gutter.

Målgruppe trenere: 50/50 % kvinner og menn.

10 894 spillere

Resultater i Irak fram til dags dato:

Spillere: 10 894 spillere, 5 643 jenter, 5 251 gutter.

Trenere: 6 regioner, 18 byer, 145 trenere (72 menn, 73 kvinner), 6 regionale koordinatorer.

Tilleggseffekter utover selve gleden ved fotballaktiviteten: Positiv effekt for dagliglivet, Ingen resultatkrav for barn. Lærer barn å respektere hverandre. Promotering av jentefotball.

I tillegg har en oppnådd en organisering av fotballutdanning 6-12 år i alle 18 byer. Skapt en plattform for å kunne organisere opp lignende strukturer for aldersgruppen 13-19 år. Etablert en avtale mellom den norske og irakske regjering. Etablert en avtale mellom NFF og det irakske fotballforbundet. Skapt en bevissthet om å bruke fotball for å skape Fair Play og respekt mellom barn. Bidra til en forståelse mellom barn om deres egne sterke sider og hvordan disse kan bidra til noe positivt for en lagfølelse og trivsel.

I arbeidet tok en også med noen erfaringer for øvrig fra Norge. For 6 år siden var det en god del problemer, spesielt i Oslo-fotballen, når det gjaldt oppførsel. Da innførte en Fair Play hilsen ved håndtrykk både før og etter kampen i samtlige 330.000 kamper som ble spilt i landet.

Dette tok en med til Irak som et ledd i å lære respekt og almen høflighet. Gutter og jenter trente på samme tid og de hilste også på hverandre. Viktig å få fram det positive i aktiviteten, ikke være feilsøkende, men få fram gleden og smilet.

Norway – Middle East Girls`Football Festival

Denne festivalen er altså arranger hvert år siden 2009. NFF har vært ansvarlig for opplegget. Jordan teknisk arrangør. Integrert utdanning av spillere, trenere og dommere. Sosial og kulturell utveksling. Norske instruktører. Aktiv deltakelse fra alle land: Irak, Iran, Libanon, Palestina, Jordan, Syria, Norge.

Hvert land stilte med 16 spillere, 2 trenere, 2 dommere og 1 delegasjonsleder.

Det ble delt inn i treningsgrupper med to spillere fra hvert land og med en sammensetting av gode og mindre gode spillere (ferdighetsmessig) i samme gruppe. Dermed fikk man en overføringseffekt fra den gode til den mindre gode som ble oppfattet som en positiv opplevelse for begge parter.

Dette faktisk som et ledd i en fred og forsoningsprosess i en del av verden som har vært preget av uro og konflikter i årtier. Dette er noe som UD har bedt om og som de støtter.

Kommentarer/ spørsmål fra Arthur Knudsen, Bjørn Bogerud og Jarl Bibow etter foredraget.

Sistnevnte betegnet foredraget som «glitrende» – og at forsamlingen ble revet med av både innholdet og Omdals engasjement og entusiasme for saken var tydelig å registrere!

Mange takk, gode Per, for at du fikk fram en side av fotballens virksomhet som kanskje ikke så mange kjenner til og som er tuftet på menneskelige verdier og ikke en streben etter sportslige resultater.

Andreas Morisbak, referent