Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Årsmøter > ÅRSMØTET 2013

ÅRSMØTET 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET, 14. NOVEMBER 2013

1.         Åpning, godkjenne innkalling og saksliste

Leder Per Wright åpnet møtet, ønsket H.M. Kong Harald, president i NIF Børre Rognlien og den øvrige forsamlingen på hele 80 deltakere velkommen – og takket kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen både for et særdeles godt og profesjonelt vertskap samt for hans velformulerte ytring om NRKs visjon og virksomhet som ble fremført i forkant av selve årsmøtet. Kringkastingssjefen ble overrakt Schankes idrettsleksikon som gave.

Ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten som dermed ble godkjent.

2.         Valg av møteleder

Tradisjonen tro ble NIVs leder valgt til møteleder.

De som hadde gått bort siden forrige årsmøte ble hedret med ett minutts stillhet: Hjalmar «Hjallis» Andersen, Niels Christian Hertzberg, Ørnulf Hansen og Gunnar Høst Sjøwall.

Nyoppnevnt medlem av året, Sondre Nordbø Kåfjord, som var til stede for første gang i NIV sammenheng, ble tildelt foreningens slips og merke.

 

3.         Valg av to medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder

Anne Ma Thorsen og Jan Bache- Wiig ble valgt.

 

4.         Styrets beretning

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt av styremedlem, sekretær, Andreas Morisbak.

Av beretningen framgikk det bl. a. at foreningen pr. 30.09.13 hadde 160 medlemmer. Det var gjennomført 6 ordinære medlemsmøter, et jubileumsmøte på Oustøen, deltakelse med ledsagere på Nordisk møte i Gøteborg og julemøte med ledsagere på NIH. Ingen merknader til beretningen.

 

5.         Årsregnskap og revisjonsberetning

Regnskapet ble gjennomgått av styremedlem, økonomi, Håvard Lillegård.

Driftsresultatet var på kr. -12.824,- mot budsjettert kr. -91.500,-.Sum egenkapital og gjeld er på kr. 1 352.243.

Revisor Paul Nestaas leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer.

 

6.         Innkomne forslag

Ingen.

 

7.         Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent

Uforandret. Innmeldingsavgift kr 200,-. Årskontingent kr. 350,-

 

8.         Budsjett for kommende år

Budsjett forslaget fremlagt og kommentert av styremedlem, økonomi, Håvard Lillegård. Et stipulert forslag til resultat på kr. 89.000,-. Ingen kommentarer til budsjettet.

 

9.         Valg

9.1 Styre

Valg komiteens innstilling var kunngjort i NIVs beretningsnummer, og ble på møtet kommentert av valgkomiteens leder Ove Fløtaker.

Samtlige styremedlemmer og revisorer var på valg. Valgperiode for samtlige 1 år.

Styret:            Leder  Per Wright    Gjenvalg

Nestleder       Lars Kolsrud Gjenvalg

Styremedlem, økonomi       Håvard Lillegård      Gjenvalg

Styremedlem, sekretær       Andreas Morisbak    Gjenvalg

Styremedlem            Unni Nicolaysen       Gjenvalg

Styremedlem            Ellinor Allergoth       Gjenvalg

Styremedlem            Bjørn Tore Lie           Gjenvalg

Styremedlem            Berit Berthelsen       Gjenvalg

9.2

Revisorer:                  Leif Ljungqvist          Gjenvalg

Paul Nestaas Gjenvalg

Merknad: Et lite forbehold ved Leif Ljungqvists gjenvalg. Må nærmere avklares med Ljungqvist og styret.

9.3

Styrets forslag til valgkomite:

Leder  Ove Fløtaker  Gjenvalg

Medlemmer            Hroar Elvenes           Gjenvalg

Anne Ma Thorsen    Gjenvalg

Varamedlem Brit Mørk       Gjenvalg

 

Alle valg ble enstemmig bifalt.

 

10.      Prisutdeling

NIVs sportsjournalistpris 2013.

 

For sjette gang ble foreningens sportsjournalistpris delt ut. Denne gang til Ola Bernhus i Aftenposten. Bernhus (født 02.04.48) har en lang fartstid i forskjellig medieposisjoner i både aviser og fjernsyn. De siste årene har han virket som sportskommentator i Aftenposten.

 

Med solid rutine og innsikt i norsk og internasjonal idrett har Bernhus kommentert utviklingen – spesielt i fotball. Bernhus har skilt seg fordelaktig ut med klare og velformulerte meninger, og han kommenterer utviklingen i dagens debatt på informativt vis. Ofte med en satirisk og humoristisk penn.

 

Leder for prisutvalget, styremedlem Unni Nicolaysen, redegjorde for begrunnelsen og foretok overrekkelsen av prisen.

 

NIVs  Ærespris 2013

 

Foreningens Ærespris, den 22. i rekken, ble tildelt Egil Kristiansen (født 18.01.66) for hans virke som hovedtrener for kvinnelandslaget på ski, og som de tre siste årene har dominert kvinnelangrenn i verden.

 

Han har vært en dyktig og samlende trener som har hatt stor tillit blant toppløperne, og har arbeidet systematisk etter en langsiktig plan. I arbeidet framstår han som ydmyk og han legger vekt på fremheve utøverne.

 

Medlem av æresprisutvalget, styremedlem, Bert Berthelsen, redegjorde for begrunnelsen for prisen og foretok overrekkelsen av prisen.

 

11.      Avslutning

 

Jarl Bibow takket styret for vel utført virksomhet i året som var gått.

Styreleder Per Wright minnet om NIVs to gjenstående tiltak for inneværende år, tiltak med ledsagere i anledning cupfinalen for jenter 23. november og julemøtet med ledsagere på NIH 12. desember, takket forsamlingen for oppslutning og tillit – og hevet et rekordraskt årsmøte.

 

 

Anne Ma Thorsen                     Jan Bache-Wiig                          Per Wright