Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Husker best > Husker best: Knut Korsæth

Husker best: Knut Korsæth

Knut Korsæth (f. 1932)
KNUT KORSÆTH – medlem i NIV siden 2011.

 
Hvilke idrettsbegivenheter og personer skapte idrettsinteressen din?

I løpet av krigsårene 1940-45 ble det opprettet illegale lag og klubber; i min hjembygd Berg (nå Halden) ble Berg fotballklubb dannet. Et hellende jorde ble fotballbanen (Ekåsbanen), og skogen omkring ble nyttet til terreng- og skiløypetraser. Her ble min idrettsinteresse skapt. En idrettsinteressert gymnastikklærer, Arnt Dahl, på ”Middelskolen”, støttet godt opp om denne interessen.

Hva har idretten betydd for utviklingen av norsk samfunnsliv?

Rolf Hofmos radikale tanker om idrett og politikk kolliderte med spesialisering og idrettens særinteresser. En av grunntankene for sammenslutningen av AIF og NIF i 1946 var at det nye fellesforbundet skulle bidra til at idretten skulle bli et ledd i det sosiale og kulturelle framskritt og den demokratiske utvikling i landet vårt – og slik ble det.

Hvilke av dine idrettsmeritter – som aktiv eller leder – er du mest fornøyd med selv?

Ettervinteren 2002 ringte daværende ordfører i Gjøvik, Tore Hagebakken, meg og spurte om jeg ville påta meg ledervervet i Gjøvik og Vardal håndballklubb. Klubben sto i fare for å bli degradert pga. manglende økonomistyring. På den tiden var Gro Hammerseng kaptein i klubben. I et nært samarbeid med henne og med en oppgående Kontrollkomite fikk jeg en god forståelse av hvordan svikt i regnskap og manglende økonomistyring kunne skje.

Hvilke tre idrettsprestasjoner gjennom tidene setter du høyest?

Gjennom en hundreårs periode, er det vanskelig å vurdere prestasjonene opp mot hverandre; -mine utvalgte blir likevel disse: Birger Ruud: Mangeårig olympisk mester, verdensmester og norsk mester i skihopp. Godtfred Holmvang: EM vinner i 10-kamp på Bislett i 1946 og tre NM i 10-kamp. Sam Melberg: Aktiv stuper med to kongepokaler. Felles for de nevnte personer var at de alle var aktive før 2. verdenskrig og maktet etter ”pausen” i fem år, å fortsette sine prestasjoner på et høyt internasjonalt og nasjonalt nivå.