Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > NIVs SOMMERMØTE 17. JUNI 2014

NIVs SOMMERMØTE 17. JUNI 2014

NIVs SOMMERMØTE 17. JUNI 2014

PÅ EKEBERGSREATAURANTEN

Arrangements- og velkomstkomite, Unni og Ellinor, kunne ønske velkommen hele 77 medlemmer og ledsagere  i strålende sommervær!

Fra restaurantens terasse kunne vi nyte den flotte utsikten over hele Oslo by og følge båtbevegelsene på Oslo havn med en forfriskende velkomstdrink.

Da Collor line båten bakket ut fra Kieler kaia, anropte Ellinor forsamlingen og ba den forflytte seg innomhus til et romslig lokale hvor det var dekket opp til lunsj på 10 runde bord.

Da bordplasseringene var ordnet på forhånd med oppnevnte bordverter og plasseringskart gikk plassringen kjapt og smertefritt.

Unni ønsket velkommen til bords og overlot ordet til leder P. W. som først takket Ellinor og Unni for deres kreativitet i å instituere et nytt NIV-tiltak der også ledsagere ble invitert.

Deretter rettet han oppmerksomheten mot rekrutteringen av nye medlemmer i NIV. To ganger i året vurderer et oppnevnt rekrutteringsutvalg nye kandidater som blir foreslått fra medlemmer i foreningen eller de foreslår selv. Medlemstallet holdes på ca 160. På siste styremøte ble 5 nye medlemmer invitert inn i foreningen: Grete Johnsen (basket), Lars Petter Heggelund (svømming), Per Otto Furuset (håndball), Petter Riiser (basket) og Lasse Nettum (RS/NIH). De to siste var til stede på møtet og fikk de tradisjonelle synlige tegn på medlemskapet.

Så introduserte Unni dagens foredragsholder som ikke var den opprinnelig annonserte adm. dir. Ina Johannesen. Hun hadde måttet melde forfall i siste liten grunnet et pressernde oppdrag hun var blitt involvert i.

Stedfortrederen hadde imidletid også god bakgrunn for å berette om Ekebergparken  og skulpturene der som var foredragstemaet: Ida Madsen Følling, nyutdannet (master,2013) billedkunstner fra Kunstakademiet i Oslo. Hun er i etableringsfasen som billedkunstner og står derfor på i atelieret når hun ikke jobber i parken. Der er hun først og fremst omviser, men er også med på det rent faglige arbeidet i parken.

Hun startet med å fortelle om C. Ludens Ringnes stftelse som ble etablert i 2003 av Christian Ringnes og har en bokført egenkapital på kr. 300 millioner. Stiftelsen hadde et bokført overskudd på kr 13,5 millioner i 2012.

Stiftelsen har til formål å bygge en en solid kapitalbase og forestå utdelinger til almennnyttige formål, med hovedfokus på kunst, kultur, opplevelser og miljøvern. Stiftelsen kan også i egen regi bidra til formidling av kunst, kultur og opplevelser.

Stiftelsen ledes av et styre bestående av tre medlemmer. Christian Ringnes er styrets leder, Berit Kjøll og Øyvind Klever er styremedlemmer. Styret oppnevnes for ett er om gangen. Ina Johansen er stiftelsens administrerende direktør.

Stiftelsens hovedprosjekt er Ekebergparken i Oslo. Stiftelsen har i en avtale med Oslo Kommune forpliktet seg til å stille til rådghet minimum kr 300 millioner til parkprosjektet. Kr 100 milllioner til opparbeidelse av parken, kr 100 millioner til innkjøp av skulpturer og kr 100 millioner til skjøtselsfond. Stiftelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføring og underlagt kommunal kontroll med fortløpende oppfølging og rapportering. Det er opprettet et kunstfaglig utvalg som innstiller på innkjøp og uteplassering av skulpturer til Kulturetaten i Oslo Kommune.

Ekebergparken ble åpnet 26. september 2013, og vil være i dynamisk utvikling over en avtaleperiode på 50 år, blant annet ved utplassering av nye skulpturer opp til et maksimalt antall på 80, fra dagens 31 skulpturer.

Foredragsholderen berørte  to av de tre opplevelsesområdene i parken i korte trekk –  historien og naturen. For den som er spesielt interessert i nærmere informasjon om disse områdene henvises til parkens nettsider, ekeberparken.com. med følgende headinger:

Historie.

Ekeberg  har en svært interessant og lang historie. På parkens internettsider finner vi en tredeling i en eldre historie (ca. 800 f.Kr. – 0 f. Kr.), nyere historie (500 f. Kr. – 1240) og samtid (1889 – 2013).

Den eldre historien omhandler den første bosettingen etter istiden ca 8400 f.Kr. – 0 f. Kr., helleristninger ca 4500 f. Kr., jordbrukssamfunn 4000 – 800  f. Kr. og steingard ca 500 – 0 f. Kr.

Nyere historie omhandler Gravhauger 500 f.Kr – 570 e. Kr., Middelalder 900 – 1500 e. Kr., Ekeberg gård 1614, Kongeveien 1703, Syvårskrigen 1567 og Slaget i Oslo 21 april 1240.

Samtidsdelen omhandler Folkeparken 1889, Ekebergrestauranten 1916, Æreskirkegården 1940 – 45, Minefelt 1940 – 45, Gjenåpning a Ekebergrestauranten 2005, Kommunalt vedtak om reguleringsplan for området 2011. Ekebegparken gjenåpnet som folkepark i 2013. Hus og bygninger er rehabilitert og åpnet for publikum. Gamle veier og stier er ryddet og istandsatt, noen med belysning. Det er  utplassert kunst i intenasjonal toppklasse som både beriker byen og besøkende.

Natur.

Naturen omtales også i tre områder: Fauna med gårdsdyr og villdyr på Ekeberg samt Fugler og innsekter. Flora tar for seg Ekeberg-skogen, Naturplanter, kulturplanter og hagerømlinger. Geologi tar for seg Ekeberg blir til på dramatisk vis og Spennede geologi.

Kunst.

Hovedfokuset til foredragsholderen var imidlertid kunsten i parken og den gjennomgikk hun ved å kommentere de fleste skulpturene mens vi kunne se bilder av dem og hvor de befant seg på et utdelt kart ved bordene.

For en ikke spesielt kunstinteressert referent, var det likevel ganske fascinerende å se det varierende utvalg av skulpturer som var plassert her og der. En kan godt forstå at forhåndskritikken som rammet Christian Ringnes`ganske kraftig, forstummet og ble snudd til ganske stor grad av begeistring etter åpningen. Frykten for at  for mange nakne kvinnskikkelser skulle forstyrre naturinntrykket i parken var ubegrunnet. I etterkant av fordraget  orienterte vi utlevert kart og gikk med en viss forventning for å møte noen av figurene – og gjerne de kvinnelige utgavene. Og det var da ganske flott å støte på både «Mor og barn», «Venus Victrix», «Drømmersken», «Marilyn Monroe», «Huldra», «Eva» og den storvokste «Walking woman»!

God sommer!

Før vi vandret ut i historie-, natur-, og kunstomgivelsene vanket det takk og tradisjonell gaveoverrekkelse til den unge og veltalende foredragsholderen.

Så debuterte Petter Riiser som taler i vår ærværdige forening og bemerket nettopp æren i å bli tatt opp i en slik forsamling og uttrykte sin takknemlighet for det.

Leder Per W. avrundet fellesskapet ved å henvise til en utlagt faktahefte om de Olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo 2022 som OL-general Eli Grimsby hadde bedt han distribuere til forsamlingen.

Så gjensto det bare å ønske hverandre en riktg god sommer!

 

Andreas Morisbak

Referent

 

VERTSKAP: Unni Nicolaysen og Ellinor Allergodt har all ære av planlegging og gjennomføring av årets sommerfest. Vel blåst, jenter!

GODE VENNER: Per Jorsett (fylte 94 år 11. mai 2014) og Egil Gulliksen er gamle kjente som alltid finner noe hyggelig å skåle for.

SOMMERHUMØR: Vigdis og Ola Wærhaug er klar for sommerlunsj på Ekeberg-restauranten.

FESTSTEMT: Bente Hoel setter pris på en god velkomstdrikk på Ekeberg.

FRISK DISKUSJON: Laila Andresen, Elisabeth Seeberg og Dikke trives i sommersolen. Det gjør også Tor «Kojak» Berg i bakgrunnen.

FOREDRAG: Ida Madsen Følling, nyutdannet master og billedkunstner fra Kunstakademiet, holdt et flott foredrag om skulpturparken i Ekeberg-skogen.

BLIDE FJES: Lars Krogh får alltid kvinnene til å smile. Her er turen kommet til Mildred Kristoffersen.

På VEI INN: Christian og Nina Mohn på vei inn til et flott lunsjbord på Ekeberg.

NYTER SOLEN: Thorvald og Britt Larsen trives godt i sommersolen.