Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 9. SEPTEMBER 2014

MEDLEMSMØTE 9. SEPTEMBER 2014

Toppidrettssjef Tore Øvrebø på besøk

Leder Per Wright kunne ønske 47 deltaker velkommen til høstsesjonens første møte.

Innledningsvis ble nytt medlem Lars Petter Heggelund viet oppmerksomhet ved tildeling av det obligatoriske slipset og merket.

Deretter formidlet Åge Dalby minneord over Arvid Eriksen som døde 16. august, 76 år gammel.

Nestleder Lars Kolsrud introduserte møtets foredragsholder ved å antyde at han i tillegg til å snakke i forhold til foredragets tittel også vil snakke litt om seg selv og sin bakgrunn, fordi det hadde sammenheng med hva han står for i det arbeidet han har startet med.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø

Har vært ansatt ved Olympiatoppen fra 2004. Han har hatt oppgaver som coach, assisterende toppidrettssjef og konstituert toppidrettssjef. Fra juni 2014 er Øvrebø ansatt som toppidrettssjef i åremålsstilling for fire år. Han har bred erfaring fra toppidrett både som utøver og trener, særlig innenfor roing. Han var blant annet deltaker i OL-88 og han var landslagstrener 1997-2004.

HVOR GÅR OLYMPIATOPPEN?

Om seg selv:

Født 25. august 1965 i Stavanger. Ble innlemmet i Stavanger Roklub i 1979 som 13 åring. Drev til å begynne med flere idretter, men etter hvert ble det bare roing i overnevnte klubb hvor han fikk oppleve en inkluderende og målrettet prestasjonskultur.

Det var to roklubber i Stavanger. Den andre var Terje Vigen Roklubb, men den hadde ikke samme seriøsiteten som Stavanger Roklubb. De voksne utøverne i klubben var svært målrettet i sitt arbeid for å oppnå resultater. Alle typer yrker var representert blant medlemmene. Arne Gilje ble de unge roernes trener etter OL-boikotten i Sovjet og de ble lært opp i en god skole når det gjaldt å trene målrettet og systematisk..

En annen sentral person i klubben, Arild Marvik, hadde en prat med de unge utøverne og uttrykte at hvis de var på trening i klubben mer enn 5 dager i uka, måtte de slutte!

Nordisk juniormesterskap i 1981. I 1984 var det fem igjen av de 25 som hadde startet med ro-treningen. Da ble det holdt et møte om OL-satsing. Spørsmålet var klart: Vil dere til OL? Hvis svaret ble ja var det laget en plan som måte følges. Hvis svaret var nei, var det bare finner noe annet å gjøre. For de fire som sa ja og fortsatte ble det lagt planer for treningen og forventet utvikling. (Martin falt ut – han var den som kom til trening på moped!)

Alle fire etter hvert god utdanning. En ble flyver, en professor i psykiatri. Øvrebø utdannet seg til cand. mag. med sosialøkonomi, historie og filosofi.

Fire i en båt i nordisk mesterskap i 1985. Kom til OL i 1988 og VM 1989.

Elementer fra denne klubben er godt gjeldene også i dag når det gjelder toppidrett og Øvrebø ga uttrykk for det han lærte da fortsatt er grunnleggende elementer i en toppidrettskultur.

Det var høyt omsorgsnivå i klubben. Han tok gjerne kontakt med formann Marvik når han skulle ta viktige valg. Det var gode verdier og holdninger i klubben samt et høyt kunnskapsnivå.  I 1977 fikk klubben sin første verdensmester i moderne tid. Den foreløpig siste kom i 2013.

Om Olympiatoppen

I den nye toppidrettssjefen fikk Olympiatoppen en person med bred erfaring fra internasjonal toppidrett, opptatt av å utvikle Olympiatoppen videre og bidra til idrettsorganisasjonens helhetlige arbeid. Med ydmykhet har han gått inn i å fortsette jobben som er gjort, men samtidig med et lengre perspektiv på oppgavene som skal løses.

Olympiatoppens, og dermed toppidrettssjefens, kjernevirksomhet, er sammen med utøvere og trenere i særforbund å skape idrettsglede på det aller høyeste prestasjonsnivået. Han ønsker å utfordre særforbundene ytterligere i et gjensidig forpliktende samarbeid.

Ny organisering av Olympiatoppen er blant endringer som er foreslått i Tvedt-utvalgets innspill til norsk idretts prioriteringer fram mot OL i 1922.

Den nye toppidrettssjefen vil få mindre operativt ansvar, med en fagsjef, en sjef for vinteridretten, en sjef for sommeridretten og en utviklingssjef for talent- og trenerutvikling i leddet under seg. Lagspillene har sin egen ordning. Toppidrettssjefen skal jobbe mer strategisk. Ingen kan si at modellen kommer til å se akkurat slik ut i morgen. Mange ting kan skje på veien. Toppidrettssjefen, sammen med generalsekretæren, leder denne prosessen og Idrettsstyret har siste ord.

Kjernevirksomheten:

–       Lede og trene best i verden

–       Gjøre de beste litt bedre

–       Olympiatoppen og landslagene (utøvere og trenere). Balanse og totaløkonomi

–       Regionalisering

–       Trener- og talentutvikling

–       Styrking av organisasjonen

–       Fasiliteter – sentralt og regionalt

Det er utarbeidet en utvalgsrapport om regionalisering, der en vil identifisere de lokale behovene, mens alt som har med toppidrett å gjøre rapporteres til Olympiatoppen sentralt. Arbeidet må skje i et utstrakt samarbeid med særforbundene. Lære av hverandre.

Trenerløypa + toppidrettskultur-elementene i Olympiatoppen.

Viktig å bevare fokus på kjernevirksomheten gjennom samspill om kompetanse mellom Olympiatoppen og særidrettene, kompetanseoverføring, trene sammen, fordeling av  penger etter differensierte behov, direkte faglig samarbeid, ledelse og kommunikasjon via internett.

Understreket betydningen av «på tvers nøkkelen». Olympiatoppen som møteplass er viktig. Samhandlingen, småpraten om utvikling og felles problemstillinger mellom utøvere og ledere på tvers av idretter, avklaringer under veis.

Åpenheten utad som Olympiatoppen har vært en eksponent for, er under et visst press. Hemmelighetskremmeriet er i ferd med å øke internasjonalt, grunnet bl. a. økonomiske investeringer og konsekvenser. Treningsopplegg til alle som etterspør. Et eksempel på et norsk treningskonsept ble oppdaget i en tysk oversettelse i DDR (Avdøde Rolf Sæterdal, Øvrebøs mentor).

 

Lede og trene best i verden:

–       Særforbundene har gjort hovedjobben, men godt samspill mellom Olympiatoppen og særforbundene.

–       Landslagsmodellen er vår modell. Noen har ikke landslag, men hjelpes med stipend.

–       De som ikke får det til, må hjelpes med en hensiktsmessig  organiseringsmodell.

–       Store forskjeller i økonomiske og menneskelige ressurser (økonomi, antall, kompetanse, kultur, samarbeid).

Paralympics er et felt han ønsker å løfte. Resultatmålet i Sotsji ble ikke nådd. Søker en lege til Paralympics.

I Olympiatoppens mandat når det gjelder å skape toppidrettsutøvere over tid, må en styrke arbeidet utover i organisasjonen og nedover i aldersgruppene. Det innebærer et tydeligere søkelys på regionalt arbeid og en tydelig satsing på unge talenter.

Visjonen «Campus Sognsvann»:

Det er et klart ønske om å utvikle, ikke minst, utvide Olympiatoppen som møteplass. Campus Sognsvann er ferdig regulert – et gigantprosjekt til rundt 1,5 milliarder – som vil tidoble Olympiatoppens fasiliteter på Sognsvann.

På tomta til NIH bak Olympiatoppen kan det bli reist et bygg på rundt 50.000 kvadratmeter, som får plass til topp moderne fasiliteter til de fleste idrettene. Et samarbeid med NIH som vil gi nye lokaler til undervisning, anlegg til lokalidretten, rom for etablering av regional Olympiatopp, og andre prestasjonsmiljøer i tillegg til topp moderne treningsfasiliteter for toppidretten i Norge. Prosjektet er til politisk behandling. Man er klare til å sette i gang, men det gjenstår fortsatt en del problemer med lokale restriksjoner som det tar tid å løse – og så mangler det penger.

–       Olympiatoppens/Norsk idretts møteplass for utvikling av toppidrett og nasjonal prestasjonskultur.

–       Felles glede ved store idrettsprestasjoner.

–       Internasjonal konkurransekraft.

–       Landets og hovedstatens prestasjonskilde.

–       Primære «stakeholders»: NIH, OLT og lokalidretten. («Vi gjør de beste litt bedre og flere»).

Sluttord: Toppidrett er en mulighet!

Følgende hadde ordet til spørsmål/kommentarer: Hroar Elvenes, Jarl Bibow, Sven Erik Folvik, Anne Thidemann, Åge Dalby, Arne Myhrvold.

Vi takker toppidrettssjefen for et foredrag med interessant informasjon, fornuftige synspunkter og en klar holdning!

Leder Per Wright avsluttet møtet med å opplyse om neste møte den 14. oktober, årsmøtet 10. november med Telenor som arrangør og der Hans Majestet Kong Harald har bekreftet sin deltakelse.

Andreas Morisbak, referent

HVOR GÅR OLTMPIATOPPEN: Tore Øvrebø – ny toppidrettssjef –  ga NIV god innsikt i Olympiatoppens arbeid og utfordringer.

NYTT MEDLEM: Lars Petter Hegglund med allsidig bakgrunn fra svømming ble ønsket velkommen som nytt NIV-medlem av leder Per Wright.

 

IVRIG PAR: Ulf Rian og Unni Agdestein er ivrige deltakere på NIVs møter.

 

MINNEORD: Åge Dalby leste minneord om sin gamle VG-kollega Arvid Eriksen.