Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Medlemsmøter > MEDLEMSMØTE 14. OKTOBER 2014

MEDLEMSMØTE 14. OKTOBER 2014

MEDLEMSMØTE 14. OKTOBER 2014

42 deltakere ble ønsket velkommen av leder Per Wright som i innledningen av møtet kunne presentere og ønske velkommen et nytt medlem i foreningen, Per Otto Furuseth, med lang fartstid i håndballidretten som spiller på høyt nivå, utdanningsleder og generalsekretær i Norges håndballforbund der han pr dato er Seniorrådgiver. Medlemssymbolene ble overrakt.

 

NYTT MEDLEM: Per Otto Furuseth (67) med eksepsjonell god bakgrunn fra håndball fikk sitt velfortjente slips av NIV-leder Per Wright.

LØFT UTEN OL 2022: Inge Andersen, generalsekretær i NIF, gav mange informasjoner om norsk idrett fremover – uten OL-arrangement i Oslo.

 

Dagens foredragsholder

Generalsekretær i NIF, Inge Andersen

Har vært ansatt som generalsekretær i NIF siden 2004. Inge har sin utdannelse fra NIH. Han har vært trener for det sveitsiske skilandslaget (1994-96) og ansatt i Norges skiforbund som sportssjef og trener for kvinnelandslaget (1996 -2001). Videre har han arbeidet i bank før han ble generalsekretær.

Da det ikke blir noe OL/PL 2022 ville det være spennende å høre hva NIFs øverste administrative leder har for tanker om NIFs virksomhet uten et OL-arrangement å se fram imot – utfra følgende tittel:

ET IDRETTSLØFT UTEN ET OL/PL 2022

 Han startet med å uttrykke en viss følelse av å befinne seg i «løvens hule» ut fra å kunne skue utover en forsamling med en bredt sammensatt idrettskompetanse som har bidratt mye for norsk idrett på forskjellige måter opp gjennom årene.

Videre poengterte han forandringen og samfunnsutviklingen som også setter sitt preg på idrettsutviklingen. Siden NIH startet i1967/68 har det etter hvert blitt etablert 19 høgskoler som har idrettsfaglige tilbud for trener-, leder-, administrasjons- og utøver – utdanning. 109 videregående skoler med idrettstilbud i alle fylker slik at ca. 10.000 elever hvert år får en eller annen idrettsutdanning. Dette må betraktes som et gode, et pluss for idrettsutviklingen, og det er viktig at vi tilpasser oss denne utviklingen. OL er et stimuli til å heve idrettskompetansen.

Gjennom kommentarer til en power point presentasjon berørte Inge følgende hovedpunkter:

Den norske idrettsmodellen

De 4 hovedområdene er Barne – og breddeidretten, Toppidretten, Idrett for funksjonshemmede og Frivilligheten i modellen fra 2011-2012. Alle kommer fra barne- og ungdomsidretten. Derfor er det av stor betydning at den blir ivaretatt med gode og sunne verdier. Toppidretten hviler på en betydelig grad av frivillighet.

Mange idrettstalenter kommer fra små klubbmiljøer der ofte et godt grunnlag blir lagt gjennom personer som skaper et godt aktivitets- og trivselsmiljø. Få trenger å «helbredes» fra vår barne- og ungdomsidrett i senere år og den gjør sitt til at mange holder på videre i idretten i en eller annen form.

I 1996 fikk Norges største folkebevegelse betegnelsen «Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite», og vi fikk en totalintegrering av funksjonshemmede. Olympiatoppen ser det som naturlig å inkludere funksjonshemmede og få flest mulig til å leve et helhetlig liv.

Det skapes et rikt følelsesliv i en idrettsorganisasjon som er bygd på et mangfoldig klubbsystem som i Norge. I USA er for eksempel idretten bygd ut fra skolesystemet.

Verdisettingen i norsk idrett er beregnet til 25 milliarder.

Sentrale verdidokumenter

Følgende dokumenter med føringer for opptreden, skolering og forskjellige virksomhetsområder er utarbeidet de senere årene: Paragraf 1-2 – NIVs formål. Barneidrettsbestemmelsene. Idrettens barnerettigheter. Retningslinjer for ungdomsidrett. Retningslinjer mot seksuell trakassering. Idrettens vedtatte holdning til alkohol. Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus. Retningslinjer for etisk handel. Idrettens miljøstrategi. Medlem i Initiativ for Etisk Handel. Innføring av politiattest. Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk Dokument for perioden 2011-2015.

Vekst i medlemsmassen

Fra 2002 til 2013 har medlemskapet vokst fra 1 800 000 til 2 200 000. Her er de som driver flere idretter summert inn, slik at antall enkeltpersoner trolig ligger på ca. 1.5 millioner. Vi har 11 595 idrettslag, 54 særforbund og 19 idrettskretser.

Status norsk idrett

Norge ble kåret til åttende beste idrettsnasjon av det anerkjente tyske magasinet Sports Bild basert på prestasjoner siden januar 2010. Når vi ser på rekkefølgen med antall mennesker i parentes, gir det et interessant perspektiv: 1. USA (313 millioner) 2. Kina (1.347 millioner) 3. Tyskland (81 millioner) 4. Russland (143 millioner) 5. Canada (34 millioner) 6. Frankrike (65 millioner) 7. Storbritannia (62 millioner) 8. Norge (5 millioner) 9. Australia (22 millioner) 10. Sør Korea (48 millioner).

Medaljestatistikk OL 2014

Norge ble nr 2 med 13 gull,  11 sølv, 9 bronse, totalt 26 medaljer. Russland nr 1 med 33 medaljer. 3 Canada – 25 medaljer, 4 USA – 28 medaljer, 5 Nederland – 24 medaljer, 6 Tyskland – 19 medaljer, 7 Sveits 11 medaljer, 8 Hviterussland 6 medaljer, 9 Østerrike – 17 medaljer (4 gull), 10 Frankrike – 15 medaljer (4 gull), 14 Sverige – 15 medaljer, 18 Finland – 5 medaljer.

Norge var 11. beste nasjon i Paralympics med 1 gull, 2 sølv og 1 bronse.

Endring av tippenøkkelen

–        2012   45,5 %                                                       1 564,1 millioner kroner

–        2013   47,9 %                                                       1 640,6 millioner kroner

–        2014   56,0 %                                                       1 859,7 millioner kroner

–        2015   64,0 %                                                       2 192,0  millioner kroner

Spillemidler til norsk idrett

Historisk tildeling samt forventet utvikling. Postene 1 Idrettsanlegg, 2 Nasjonalanlegg, 3 FoU, 4 Spesielle aktiviteter 5 NIF, 6 LAM har i en totalramme steget fra 800 millioner i 2001 til noe over 2 ooo millioner i 2015.

 

Spillemidler til anlegg – etterslep

Antall søknader har steget fra 2165 (2007) til 3050 (2015).

Søknadssum fra 2 339 millioner (2007) til 3 450 millioner (2015).

Disponible midler fra 551 millioner (2007) til 1 050 millioner (2015).

Etterslep fra 1 788 millioner (2007) til 2 400 millioner (2015).

Ventetid på utbetaling fra 3,2 år (2007) til 2,3 år (2015).

Nærmiljøanlegg inkludert fra 2014 – felles tildeling. Ventetiden på utbetaling av spillemidler er på vei ned.

Utvikling i NT genererte midler til lokalidretten

Midler totalt for Grasrot, LAM og idrettsanlegg fra 1 000 millioner (2010) til i underkant av 1 600 millioner (2015).

Pengestrømmer

Anlegg og LAM på ca. 700 millioner (2004) er blitt til anlegg + LAM + grasrot + mva. – vare og tjeneste + mva. – anlegg + inkludering i IL – totalt ca. 1 900 millioner (2015).

Post 3 FoU steget fra ca. 90 millioner (2004) til ca. 150 millioner (2015).

LAM + grasrot + mva. – vare og tjeneste, + mva. – anlegg + inkludering i IL  vil bli på totalt i underkant av 900 millioner ut  til lokalidretten, noe rett ut, noe via særforbundene (mot vel 100 millioner i 2004).

120 millioner generert til lokalidretten de siste to årene.

14 % går til administrasjon og utdanningsressurser i NIF.

Merverdiavgift og momskompensasjon eksisterte ikke for 3 år siden.

Mva. kompensasjon for varer og tjenester har steget betraktelig år for år fram til i dag.

Planlagte anleggsinvesteringer for eventuelt OL/PL i 2022

Hurtigløp (6000 tilskuere) Valle Hovin – 867 millioner, Ishockey (10 000 tilskuere) Stubberud – 1 033 millioner, Ishockey (6000 tilskuere) Jordal – 643 millioner, Curling (3000 tilskuere)Lørenskog – 328 millioner, Treningsarena ishockey 1 (500 tilskuere) – 124 millioner, Treningsarena ishockey 2 (500 tilskuere) – 124 millioner, Skiskyting (Grønmo) – 349 millioner, Norske grener – Holmenkollen – 168 millioner, Bob og aking – 190 millioner, Alpine grener – 294 millioner, Freestyle, snowboard og skicross – 493 millioner. Totalt 4 612 millioner.

I hvilken grad man eventuelt kan få realisert disse anleggene uten OL/PL er en diskusjon og utfordring som starter nå og fortsetter i tiden framover.

26-årsgrensen opphevet

Kompensasjon av utstyr for funksjonshemmede hadde tidligere en aldersgrense på 26 år. Den er nå altså opphevet og utgjør 56,56 millioner kroner over statsbudsjettet i 2015.

Antidopingarbeid

Ny WADA-kode vedtatt. NIF har hatt fokus på sterkere vern av idrettsutøverens rettssikkerhet, strengere sanksjoner ved tung doping samt økt fokus på et kostnadseffektivt antidopingarbeid. Thorild Widvey medlem av WADA Executive Committee.

Kampfiksing

Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten 2013 – 2015 er utarbeidet.

Norsk toppidrett fram mot 2022

En utredning om norsk toppidrett. Vi har vært, vi er og vi skal fortsatt være en toppidrettsnasjon!

Ungdoms-OL Lillehammer 2016

Et tiårig løft for norsk ungdomsidrett. YOG 2016 er en katalysator og et virkemiddel for å identifisere og utvikle unge talenter i norsk idrett. Det gjelder fremtidens topputøvere, unge trenere, unge ledere, unge arrangører og unge frivillige. Det kan skapes ny bærekraft til ungdomsgenerasjonen. 2500 unge frivillige mennesker vil bli engasjert i arrangementet.

Strategi for ungdomsidretten

Visjon: Idrettsglede for alle (Idrettspolitisk dokument for 2011 – 2015) Fremtidens utøvere: Muligheter i tråd med egne ambisjoner. Ungt lederskap: Ansvar for egen organisasjon og idrettsmiljø. Idrett for alle: Beholde flere i et variert og inkluderende aktivitetstilbud.

Idrettens verdigrunnlag i den norske idrettsmodellen: Åpen og inkluderende. Fellesskap og likeverd. Allsidig og tverrfaglig. Kunnskaps – og verdibasert.

Idrettsutdanning og toppidrett

En utfordring til hvordan forholde seg til og dra nytte av de mange varianter av skole-/idrettstilbud som etableres og drives.

 

Internasjonale mesterskap i Norge

Ide nærmeste årene vil følgende mesterskap finne sted i Norge: VM i Hundekjøring 2015. En rekke juniormesterskap i innlandsregionen i 2015. Ungdoms-OL 2016. VM Skiskyting 2016. EM i Vektløfting 2016. Sykkel-VM 2017. Håndball EM 2020 – damer og herrer. Ski-VM 2021?

Et OL i Norge skal bygge på menneskerettigheter og norske verdier

NIF har inngått en samarbeidsavtale med LO, YS, Unio og Akademikerne.

IOC og Norge

Dette har man oppnådd: Manualer og Host City Contract offentliggjort. Arbeidstaker- og menneskerettigheter på agendaen. Antidiskrimineringsklausuler inn i HCC. Øvelsesprogram «låst» fra tildeling av OL. Ungdoms-OL: komplettering av Olympiaparken – 108 millioner til studentboliger.

Velkommen til Ungdoms-OL i 2016

Et vertskap basert på norske verdier. Hele IOC kommer til Lillehammer.

Inge Andersens opplisting av de mange oppgaver, planer, retningslinjer og aktiviteter vitner om en mangfoldig og forskjelligartet virksomhet i en høyst levende idrettsorganisasjon som så mange er en del av –  og som vi kan og bør være stolte av! For alt den gir av engasjement, glede og aktivisering på så mange måter. Referenten tørr påstå at vi er ikke avhengige av et OL/PL for at dette skal fortsette og utvikles!

Takk til Inge for at han oppdaterte oss med denne oversikten som var både bevisstgjørende og tankevekkende!

Leder Per informerte om årsmøtet mandag 10. november i Telenor og Juletreffet på NIH med ledsagere torsdag 11. desember.

 

Andreas Morisbak, referent