Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Årsmøter > PROTOKOLL FRA NIVs 27. ÅRSMØTE, 10. NOVEMBER 2014

PROTOKOLL FRA NIVs 27. ÅRSMØTE, 10. NOVEMBER 2014

PROTOKOLL FRA NIVs 27. ÅRSMØTE, 10. NOVEMBER 2014

 

 1. 1.     Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste

Leder Per Wright åpnet møtet, ønsket H.M. Kong Harald og den øvrige forsamlingen på 75 deltakere velkommen – og takket Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas både for et særdeles godt og profesjonelt vertskap og for hans interessante orientering om Telenors oppstart i OL-året 1994 og den imponerende utviklingen fram til i dag. For å markere startåret stilte han i fullt skiantrekk under foredraget.

Konsernsjefen ble overrakt Schankes idrettsleksikon som gave.

Ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten som dermed ble godkjent.

 1. 2.     Valg av møteleder

Tradisjonen tro ble NIVs leder valgt til møteleder.

De som hadde gått bort siden forrige årsmøte ble hedret med ett minutts stillhet: Arvid Eriksen, Grethe Evjenth, Leif Schanke, Solveig  Prøis Tynning, Per Ødegaard, Leif Aagaard.

Nyoppnevnt medlem av året, Grete Johansen, som var til stede for første gang i NIV-sammenheng, ble tildelt foreningens symboler på medlemskap.

 1. 3.     Valg av to medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder

Jan Bache-Wiig og Mildred Kristoffersen ble valgt.

 1. 4.     Styrets beretning

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt av styremedlem, sekretær, Andreas Morisbak. Av beretningen framgikk det bl. a. at foreningen pr. 30.09.14 hadde 161 medlemmer. Det var gjennomført 6 ordinære medlemsmøter, et møte med ledsagere i tilknytning til cupfinalen i fotball for kvinner, et julemøte på NIH med ledsagere og et sommermøte med ledsagere på Ekeberg restauranten.

Ingen bemerkninger til beretningen.

 1. 5.     Årsregnskap og revisjonsberetning

Regnskapet ble gjennomgått av styremedlem, økonomi, Håvard Lillegård. Driftsresultatet var på kr. 20.150,- mot budsjettert kr. -89.000,- Sum egenkapital og gjeld er på kr. 1 368.323,-.

Revisor Paul Nestaas leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer.

 

 

 1. 6.     Innkomne forslag

Ingen.

 1. 7.     Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent

Uforandret. Innmeldingsavgift kr. 200,-. Årskontingent kr. 350,-

 1. 8.     Budsjett for kommende år

Budsjett forslaget ble fremlagt og kommentert av styremedlem, økonomi, Håvard Lillegård. Et stipulert anslag til resultat på kr. -59.500,-. Ingen kommentarer til budsjettet.

 1. 9.     Valg

Valgkomiteens innstilling var kunngjort i NIVs beretningsnummer, og ble på møtet kommentert av valgkomiteens leder Ove Fløtaker. Han kommenterte spesielt Håvard Lillegårds sentrale arbeid og oversikt i foreningen og ba styret forberede en overlevering og fordeling av dette arbeidet på øvrige styremedlemmer med tanke på Lillegårds eventuelle fratredelse fra styret neste år.

Samtlige styremedlemmer og revisorer var på valg. Valgperiode for samtlige på 1 år.

9.1 Styret:        Leder                                                           Per Wright                          Gjenvalg

Nestleder                                                     Lars Kolsrud                        Gjenvalg

Styremedlem/økonomi                             Håvard Lillegård                 Gjenvalg

Styremedlem/sekretær                             Andreas Morisbak             Gjenvalg

Styremedlem                                               Ellinor Allergoth                 Gjenvalg

Styremedlem                                               Berit Berthelsen                 Gjenvalg

Styremedlem                                               Dikke Eger                            Ny

Styremedlem                                               Petter Riiser                         Ny

9.2 Revisorer:                                                                        Paul Nestaas                        Gjenvalg

Brit Mørk                              Ny

9.3  Styrets forslag til valgkomite:

Leder                                                             Hans B. Skaset                    Ny

Medlemmer                                                 Ove Fløtaker                       Gjenvalg

Elisabeth Seeberg               Ny

Varamedlem                                                Unni Nicolaysen                  Ny

Alle valg ble enstemmig bifalt.

Jan Bache-Wiig                          Mildred Kristoffersen                                Per Wright

 

 1. 10.  Prisutdeling.

NIVs sportsjournalistpris 2014

Prisen ble delt ut for sjuende gang. Denne gang til Davy Wathne, TV 2, født 01.01.50. Han har en yrkeskarriere som journalist i Bergens Tidende fra 1972 – 1992 og vært sportsanker og programleder i TV 2 siden oppstarten i 1992.

Han har stått i spissen for å innføre den levende studiodebatten, først og fremst gjennom utallige fotballsendinger, men utmerket seg også på andre områder under OL i Sotsji.

Han har dokumentert god og munnrapp formidlingsevne og stått i spissen for levende studiodebatter med friske diskusjoner der hans kunnskaper og engasjement er blitt gjennomført med humør og sikkerhet i over 20 år.

Leder for prisutvalget, styremedlem Unni Nicolaysen, leste begrunnelsen og foretok overrekkelsen av prisen.

 

NIVs  Ærespris  2014

Foreningens Ærespris, den 23. i rekken, ble tildelt Anders Besseberg, født 25.02.46. Han har vært det Internasjonale Skiskytterforbundets president i hele 22 år – og ble i september gjenvalgt for 4 nye år. Dette i seg selv en bemerkelsesverdig bragd og uten sidestykke blant norske idrettsledere som har hatt verv i internasjonale særforbund.

I hans tid som president har International Biathlon Union (IBU) hatt en imponerende utvikling. Skiskyting har utviklet spennende konkurranseprogram med likeverd for begge kjønn og med stor utbredelse etter hvert.

Han ser det som sin fremste oppgave å utvikle denne idretten videre, selv om det kan bli en krevende jobb på toppen av alt det som allerede er oppnådd. Han beskrives av venner som ubestikkelig, positiv og omgjengelig , og med stor kapasitet.

Medlem av æresprisutvalget, styremedlem Berit Berthelsen, leste begrunnelsen og foretok overrekkelsen av prisen.

 

 1. 11.  Avslutning

Styreleder Per Wright kalte fram styremedlemmene Unni Nicolaysen og Bjørn Tore Lie, som begge hadde valgt å gå ut av styret, og takket begge for positive og gode bidrag til styrearbeidet. Blomster ble overrakt.

Styreleder minnet om julemøtet med ledsagere og tradisjonelt opplegg på NIH 11. desember, takket forsamlingen for oppslutning og tillit – og hevet møtet.