Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Innlegg > HEI > Grov skivebom på Maihaugen

Grov skivebom på Maihaugen

Debattinnlegg i  Gudbrandsdølen / Dagningen – Lillehammers største avis – onsdag 8. april 2014.

 

(Kronikk / debattinnlegg i GD)

Grov skivebom på Maihaugen

Av ÅGE DALBY, leder av Norges Olympiske Museum 2002 – 2011 og medlem av Maihaugens ledergruppe 2006 – 2010

Norges Olympiske Museum (NOM) ble åpnet av Kong Harald 27. november 1997. Museet blir stengt 6. april 2015 av ledelsen på Maihaugen (Stiftelsen Lillehammer Museum). Norsk idretts toppledelse – Børre Rognlien og Inge Andersen – har med åpne øyne latt dette skje.

Nå står OL-byen Lillehammer uten visuell dokumentasjon av norsk idrettshistorie foran Ungdoms-OL 2016. Det blir pinlig, når IOC-toppene og 11 000 utøvere / ledere kommer på besøk.

OL-museum i en olympisk arena – hvor idretten har vært, er og skal være – er jo internasjonalt vurdert som perfekt etterbruk av et flott, olympisk anlegg.

Jeg har som pensjonist fulgt rimelig godt med i utviklingen av NOM. Etter mine begreper er det gjort en grov skivebom på Maihaugen. Spørsmål: Kan SLM å ivareta idrettshistorien?

18 millioner kroner

Ideen om NOM kom i Lillehammer kommunestyre i 1991-92. Da OL 1994 var over, ble 18 mill. kroner bevilget av Etterbruksfondet til museum i Håkons Hall. 15,4 mill. kroner ble brukt til bygging av museet og innkjøp av diverse gjenstander. 2,6 mill. kroner ble plassert i fond.

Kulturdepartementet (KUD) trakk seg overraskende i 1995 fra et planlagt samarbeid med Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune om videre finansiering av NOM. Kommune og fylke garanterte da for driften i tre år (1998 – 2000). KUD kom med i 2001.

I august 2000 bestemte Norges Idrettsforbund (NIF) at NOM skulle være norsk idretts nasjonale museum. En idé om idrettsmuseum tilknyttet Norges Idrettshøgskole i Oslo ble skrinlagt.

Ingen bidrag fra NIF

I vedtektene for stiftelsen Norges Olympiske Museum (1995 – 2005, senere Norges Olympiske Samlinger/NOS (2006 – dd)) heter det at NIF alltid skulle ha lederen og ett styremedlem, mens Lillehammer kommune alltid skulle ha nestlederen. Oppland fylke skulle ha ett styremedlem, det samme fikk Maihaugen.

NIF betalte aldri bidrag til NOM før i 2005. Da hadde undertegnede åpnet et møte i Oslo med å gi hele NIF-ledelsen «gult kort». Senere på året kom det første årlige bidraget fra NIF med Karl-Arne Johannesen som president. Beløpet – 200 000 kroner – var langt lavere enn tilskuddene fra stat, fylke og kommune. Maihaugen betalte aldri bidrag til NOM. Arbeid som ble utført av Maihaugens ansatte, ble alltid behørig fakturert.

Konsolidering i 2006

NOM ble konsolidert med Maihaugen 1. januar 2006. Konsolideringen skjedde etter idé fra KUD som gjennomførte samme prosess i alle landets fylker. Mindre museer som oppfylte visse kvalitetskrav, skulle konsolideres med et større museum. I Oppland var bare NOM kvalifiserte til administrativt samarbeid med Maihaugen.

Departementets klare visjon var at de små museene skulle støttes for å vokse og utvikles. Det skjedde ikke i Lillehammer. NOM stenges.

Ved konsolideringen økte KUD sine årlige bidrag til NOM med over 1,0 mill. kroner – til sirka 1,6 mill. kroner. Etter pålegg fra KUD økte også fylke og kommune sine bidrag – til sirka 680 000 kroner. Trond Giske var aktiv kulturminister som gav NOM et løft.

Overskudd i 2010

NOM hadde tre fast ansatte og et driftsoverskudd på 384 000 kroner i 2010. Fondet hadde da en saldo på drøye 1,7 mill. kroner. I forbindelse med konsolideringen hadde NOM tidligere bidratt med 2,1 mill. kroner fra fondet til nødvendig oppdatering av OL-museet.

Maihaugen fikk ny organisasjonsform fra 1. januar 2011 og skiftet navn til Stiftelsen Lillehammer Museum (SLM). Flere ressurspersoner forsvant av ulike årsaker, og flere nytilsatte direktører ble også borte ganske raskt. NOM kom med tiden stadig dårligere ut.

Kritikkverdig grunnlag

24.september 2014 vedtok SLM flytting av NOM til Maihaugen. På SLMs nettside kunne en straks lese at NOM skulle gjenåpnes i nye lokaler på Maihaugen høsten 2015 – i god tid før Ungdoms-OL. Men penger hadde en ikke. Finansieringen av nytt OL-museum har ALDRI vært i orden.

SLM foreslo å bevilge 3,0 mill. kroner til prosjektet, DERSOM de andre «spleise-kameratene» bevilget samme beløp. Oppland kommune sa seg villig til å betale 1,0 mill. kroner. Hverken Lillehammer kommune eller NIF ville betale. KUD sa nei. Prosessen havarerte.

SLM gjorde nye fremstøt, men ingen ville betale for «luftslottet» på Maihaugen. Da gikk SLM-direktør Jostein Skurdal ut i GD og fortalte at museet skulle stenges i to år – og åpnes i 2017. Kanskje til 20-årsjubileet.

SLM arbeidet med to prosjekter – «Nye NOM» og en «interaktiv utstilling» på Maihaugen – ymtet på Ungdoms-OL. Et (dyrt?) engelsk selskap ble kontaktet, og SLM sendte i desember 2014 en delegasjon (ni personer) til London og Manchester for diskusjon / befaring. Utstillingsprosjektet er lagt på is.

Ungdoms-OL er planlagt uten hensyn til Maihaugen. De fleste «utenom-sportslige» aktiviteter skal foregå i Håkons Hall og i nærområdet på Stampesletta. SLM kunne spilt en viktig og synlig rolle, dersom NOM hadde blitt værende i Håkons Hall. I stedet ble kontrakten med LOP sagt opp. Samtidig ble eksisterende utstillinger i NOM «snakket systematisk ned» av SLMs ledere og NIF-topper.

Overraskende holdninger

Holdninger i prosessen har overrasket meg. Hvorfor har Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune gått inn for flytting? Partene har vært livsviktige for NOM i alle år. Til sammen har fylke og kommune bidratt med sirka 20 millioner kroner. Fylke og kommune har fått mye tilbake. NOM har trukket sirka 250 000 besøkende fra over 60 nasjoner. At to av tre besøkende i alle år har vært utlendinger er jo bare en fjær i hatten.

Sa opp i protest

Sten Stensen, utpekt av NIF som styreleder i NOM / NOS siden 2005, sa opp i protest i desember 2014. Han hadde i flere år rapportert om forholdene rundt NOM til NIFs ledelse. Varsler ble gitt. Skøytekongen fant ikke gehør. Han gikk lei av både NIF og SLM.

Sverre Seeberg, tidligere president i Norges Skiforbund, ble plassert som styremedlem i NOS i 2013. Han motarbeidet Stensen og gikk inn for flytting til Maihaugen. Hvilken hatt Seeberg har ved ulike anledninger, er alltid spennende. I juni 2014 ble han valgt som styremedlem i LOP. Leieavtalen med NOM/SLM ville gitt LOP minimum 1,0 mill. kroner hvert år. I intervju med GD sa Seeberg at flytting av NOM var «en mikrosak». Alle lever ikke i samme verden.

NIFs generalsekretær Inge Andersen utpekte i vinter Sverre Seeberg til ny NOS-leder. Nytt styremedlem etter Seeberg ble Brit Pettersen Tofte.

Hva skjer med NOM?

Det store spørsmålet er hva som skjer med NOM og sirka 7 000 gjenstander. Skal virkelig idrettshistorien pakkes ned på ubestemt tid, bare fordi et «luftslott» uten økonomisk forankring vaklet?

Synes Lillehammers politikere at det er greit med stengt OL-museum – og hva mener turistsjef Ove Gjesdal? Turistsjefen vet godt at NOM har trukket 250 000 besøkende til en liten by et stykke fra allfarveien i norsk turiststrøm. Det er ikke så dårlig.

Det kan også bli et spørsmål om offentlige driftstilskudd for 2016 kommer som forventet fra KUD, Oppland og Lillehammer – når NOM ikke er i drift.

Enkleste løsning: SLM bør omgjøre vedtaket om å flytte NOM til Maihaugen. Mye bedre å utvikle museet i Håkons Hall. Billigere blir det også. Det er også riktig, olympisk etterbruk. Og så får ansatte på Maihaugen bedre tumleplass – uten et arealkrevende NOM.

Av ÅGE DALBY, leder av Norges Olympiske Museum 2002 – 2011 og medlem av Maihaugens ledergruppe 2006 – 2010