Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Aktiviteter > NORSK IDRETTS ÆRESGALLERI > Hvem skal betale millionene til OL-museum på Maihaugen?

Hvem skal betale millionene til OL-museum på Maihaugen?

Åge Dalby (leder av Norges Olympiske Museum 2002 – 2011) og Sten Stensen (styreleder i Norges Olympiske Samlinger 2005 – 2014) har skrevet en kronikk som er sendt til avisene Gudbrandsdølen Dagningen / GD (Lillehammer), Hamar Arbeiderblad / HA (Hamar) og Oppland Arbeiderblad /OA (Gjøvik).

GD og HA har brukt kronikken- presentert svært synlig på en helside. I skrivende stund vet vi ikke om OA har trykket artikkelen. Artikkelen er som følgende:

24. september 2014 bestemte Styret i Stiftelsen Lillehammer Museum (SLM) at Norges Olympiske Museum (NOM) skulle flyttes fra Håkons Hall. 11. februar 2016 skal OL-museet åpnes i ny drakt på Maihaugen.

Økonomien rundt prosjektet har aldri vært i orden, og viktigste spørsmål er fortsatt det samme som tidligere: Hvem skal betale millionbeløpene for nyskapningen?

Vi tror spørsmålet er interessant for mange, siden utgiftene er betydelige – og regningene sendes til skattebetalerne. Spørsmålet er aldri blitt besvart fra ledelsen på Maihaugen.

 

Minst 25 millioner kroner?

Norges Idrettsforbund (NIF) opererte tidlig på sine nettsider med en kostnad for nytt museum på 45 millioner kroner – for flyttekostnader og nyetablering. Summen dannet grunnlag for planer og beslutninger. SLM satte i gang uten finansiering på plass. Senere er direktør Jostein Skurdal tvunget til å redusere planene. SLM har vedtatt 23,1 millioner kroner som øvre økonomiske ramme. Så gjenstår det å se om kalkylene holder – eller sprekker.
SLM la aldri fram et budsjett, da flytting ble drøftet og vedtatt i Norges Olympiske Samlinger (NOS) i september 2014.

NOM ble åpnet 27. november 1997. Utgangspunkt var en bevilling på 18 millioner kroner fra Etterbruksfondet fra OL 1994, og det var en FORUTSETNING at OL-museet skulle lokaliseres i Håkons Hall – som en viktig og korrekt etterbruk av OL-anleggene. 15 millioner kroner ble brukt til bygging av museet – inkludert innkjøp av diverse gjenstander / samlinger. Tre millioner ble plassert i fond.

Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Kulturdepartementet og NIF har gitt NOM driftsbidrag. Lillehammer, Oppland og NIF har i alle år utgjort styret i stiftelsen NOM /NOS. Der har også Maihaugen vært med, men i motsetning til de andre har Maihaugen aldri bidratt økonomisk. Tjenester derfra har alltid vært fakturert NOM.

NIF har alltid hatt to styrerepresentanter og lederen, Lillehammer kommune har hatt nestledervervet. Stiftelsen NOM/NOS eier ifølge vedtektene gjenstandssamlingen i NOM – med spesielt ansvar og myndighet til Lillehammer og NIF.

 

Vraket «Compact Games»
Vinteren 2014 ble planene for et «nytt» OL-museum i Håkons Hall – Compact Games – lansert i samarbeid med Lillehammer Olympiapark (LOP), kommunen, fylket og NIF. Prosjektleder var Bjarte Ytre-Arne i NOM. Det spennende konseptet, som hadde en økonomisk ramme på 15,3 mill. kroner, høstet mange lovord. LOP ville bære bygningsmessige investeringskostnader og kun justere opp årlig husleie med 50 000 kroner.
Men det gode tilbudet ble «snakket ned» av ledelsen for Maihaugen og NIF, og på tvers av anbefalingene i Compact Games. Kort etter lanserte Skurdal forslaget om å flytte OL-museet til Maihaugen. Ideen var i klar strid med den styrevedtatte langtidsplanen for NOM, der nettopp et samarbeid med LOP med tanke på Ungdoms-OL var et mål. Et halvt år senere ble flyttingen likevel vedtatt, selv om finansieringen ikke var i orden.
Sten Stensen, mangeårig styreleder i NOM/NOS, valgte å trekke seg i protest mot uenighet og mangel på respons i NIF, som han hadde representert siden 2005. Stensen hadde over tid gitt NIF bekymringsmeldinger om utviklingen av NOM, og han var imot flytting til Maihaugen.
Sentrale personer i prosessen sammen med Skurdal var idrettspresident Børre Rognlien, generalsekretær Inge Andersen og tidligere skipresident Sverre Seeberg. Sistnevnte rykket opp som leder etter Stensen. Han satt samtidig som styremedlem i LOP og var NIFs representant i prosjektgruppen for Compact Games.

 
Ville ikke betale
Et åpent spørsmål er hvilken rolle kommune, fylke og NIF spilte videre. Partene var med på å flytte museet. Dermed MÅTTE de forstå at vedtaket ville koste mange penger. Men bare fylkeskommunen ville legge 1,0 mill. kroner i potten. Det var langt mindre enn Skurdal ba om. Behovet var drøye 3,0 mill. kroner fra hver av partene.
I siste uke bevilget Fylkesutvalget i Oppland ytterligere 1,0 millioner kroner. Bevilgningen kom i tillegg til millionen Fylkesutvalget bevilget til samme formål i fjor. Bakgrunnen var – ifølge avisen GD – et udekket finansieringsbehov på 7,2 millioner kroner etter flyttingen til Maihaugen.
Sparebankstiftelsen har bidratt med 1,0 millioner kroner – øremerket til «Olympisk lekelab». Men SLM droppet ideen – grunnet «plassmangel». Lekelaben skal «integreres» i utstillingen.
Møter med kulturminister Thorild Widvey – hvor NIF spilte enn sentral rolle – endte med at departementet ville bevilge 15 millioner kroner over en fireårsperiode. Nå får en se om ferske rokeringer av kulturminister og Børre Rognlien, som ny styreleder for SLM, kan tilføre NOM hele beløpet i 2016.
Men 16-17 millioner kroner vil ikke dekke utgiftene til nytt OL-museum. Kanskje må kommune og fylke punge ut med større summer enn forutsett. SLM må trolig også bidra. De meriterte, engelske selskapene som er hyret inn for «interaktive opplevelser», er neppe billige i drift.

 
Lite synlig under Ungdoms-OL
Skurdal med sterkt ønske om at Maihaugen skulle spille en viktig rolle under Ungdoms-OL, kan vise seg å bli en «dyr mann» for omgivelsene. Så godt som alle ikke-sportslige aktiviteter rundt Ungdoms-OL vil foregå som planlagt – i og rundt Håkons Hall, hvor OL-museet ble stengt 6. april 2015. Maihaugen og OL-museet er så godt som usynlig i Ungdoms-OLs offisielle program.
Inngangsbillett for voksne til det nye museet vil koste 130 kroner. Ingen urimelig sum. Men det blir dyrt for folk, dersom en i tillegg må betale vanlig billett for å komme inn på Maihaugen. «Husleien» som NOM skal betale til SLM, er også et interessant spørsmål. I Håkons Hall var leien til LOP i underkant av 1,0 millioner kroner i året for vesentlig større arealer enn NOM får i et kjellerlokale på Maihaugen.

 
Nei til 100 norske OL-vinnerne
Mesteparten av det som var utstilt i Håkons Hall, får ingen plass i det nye OL-museet. Således er Arnfinn Johnsens unike portrettserie av over 100 norske OL-vinnere vraket. Det høres merkelig ut at en ikke ønsker prisbelønte portretter i et norsk OL-museum. Hamar-fotografens bilder ble kåret som Europas beste portrettserie / årets beste fotobok i 2014. Intet mindre. Men ekspertisen på Maihaugen sier nei.
Norsk Idretts Æresgalleri – 170 bilder av 300 av Norges mest kjente idrettsutøvere de siste 150 år – er det heller ikke plass til. Det berømte og populære «Egget» fra OL-åpningen i 1994 er Lillehammer Olympiaparks eie – og forblir i Håkons Hall.
Området rundt Håkons Hall på Stampesletta skal utvikles til et fremtidig senter for mangfold av aktører med idrett som hovedfokus. Hit flytter NTG, Idrettens Hus, Olympiatoppen, Birken, idrettsklubber og trolig administrasjon for idrettskretsen og Lillehammer Olympic Legacy Centre. Dette miljøet har Skurdal og styret i SLM valgt å flytte OL-museet vekk fra.