Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte Idrettsveteraner.com aksepterer du denne bruken.
Les mer
> Aktiviteter > VEDTEKTER FOR SPORTSJOURNALISTPRISEN

VEDTEKTER FOR SPORTSJOURNALISTPRISEN

VEDTEKTER FOR NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANERS SPORTSJOURNALISTPRIS  

(Etter endringer vedtatt på styremøte 03 og 04 2018. Endringene er markert med fet skrift.)

 

  1. Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) deler ut en hederspris til en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken innenfor idrettsområdet. Ved vurderingen legges det vekt på at vedkommende kan få fram relevant informasjon om sentrale forhold i idretten for analyse og diskusjon og har dokumentert særlig god innsikt i generelle idrettsspørsmål eller har vist solid idrettsfaglig kompetanse i en eller flere idretter. I tillegg skal språkføring og formidlingsevne vektlegges. Vurdering av kandidater til Sportsjournalistprisen foretas blant sportsjournalister som har journalistikk som hovederverv.

 

  1. Styret foretar tildeling. Som grunnlag for styrets behandling kan NIVs medlemmer fremme begrunnede forslag på kandidater innen en frist som styret fastsetter hvert år. Det kan foretas kun en tildeling per år.

 

  1. Utdeling foretas på foreningens årsmøte.

 

  1. NIVs styre oppnevner et utvalg på fire medlemmer, som innen 1. oktober hvert år gir sin innstilling på kandidat til hedersprisen.